Středověká kovárna

Středověká kovárna

Práce kovářů byla jedna z prvních povolání v dějinách lidstva a stala se ještě důležitějším během středověku.

Dějepis

Klíčová slova

středověký, kovář, kovadlina, dmychadlo, Dílna, mistr, služebník, profese, zbraň, nářadí

Související doplňky

Otázky

 • Které povolání existovalo\nve středověku?
 • Kdy se používá roh kovadliny?
 • Jak nazýváme kuželový výběžek kovadliny?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKovářské řemeslo je jedním z nejstarších řemesel.
 • Co patřilo k pracovnímu nářadí kováře?
 • Co nepatřilo k pracovnímu nářadí kováře?
 • Co nepatřilo k pracovnímu nářadí kováře?
 • Kdo byl na nejvyšším stupni v hierarchii cechu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nDílny středověkých městských řemeslníků byly většinou umístěny v přízemní části domů.
 • Které z následujících slov vystihuje středověkého kováře?
 • Které z následujících slov vystihuje středověkého kováře?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nČlenové cechu mohli dělat reklamu svým výrobkům.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nCechovní mistři používali své vlastní nářadí.
 • Jak nazýváme „zkouškový předmět“ mládenců, kteří se chtěli stát plnoprávnými členy cechů?
 • Jak nazývali toho řemeslníka, který se nepřipojil k cechu?
 • Jak nazýváme středověký zastupitelský orgán osob, které prováděly stejnou profesi?
 • Které řemeslo se vyvinulo z kovářství?
 • Které je nejstarší období, z něhož se zachovaly stopy po kovářství?
 • Jak nazýváme osobu, která pomáhá kováři?
 • Které řemeslo používá suroviny z kovu?
 • Které řemeslo nepoužívá suroviny z kovu?
 • Který výrobek nemůže pocházet\nz kovářské dílny?
 • Který výrobek může pocházet\n z kovářské dílny?
 • Jaká může být hmotnost největšího kladiva, \ ntzv. mlatu?
 • Které nářadí slouží k udržování ohně?
 • Které povolání neexistovalo\nve středověku?
 • Které povolání existovalo\nve středověku?
 • Které povolání neexistovalo\nve středověku?
 • Které povolání neexistovalo\nve středověku?
 • Kdy se používá horní pracovní povrch kovadliny?
 • Obvykle kde se nacházely v středověkých městech domy osob, které prováděli stejné řemeslo?
 • Co bylo základní funkcí vývěsní tabule?
 • Jak nazýváme předmět, který informoval veřejnost o provádění daného řemesla?
 • Jakou má roli v kovárně oheň?
 • Proč se kladiva vyrábějí s oválným otvorem?

Scénky

Související doplňky

Část města Budín

Úzké uličky a pestrobarevné domy dodávaly středověkým městům jedinečnou atmosféru.

Část města ze středověku

Středověké městské domy byly postaveny z kamene nebo cihel a byly několik pater vysoké.

Benátky ve středověku

Benátky byly námořní velmoc a důležité centrum mořského obchodu.

Vikinské osídlení (10. století)

Svérázné osady Vikingů byly založeny nejen ve Skandinávii, ale i ve vzdálených oblastech.

Železářský průmysl(střední)

Surové železo se vyrábí ze železné rudy zpracováním ve vysokých pecích.

Železářský průmysl(začátečník)

Surové železo se vyrábí ze železné rudy zpracováním ve vysokých pecích.

Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Podle magazínu Life Gutenbergův vynález je nejdůležitější událostí druhého tisíciletí.

Obytný most ve středověku (London Bridge, 16. století)

Během tudorovské éry bylo postaveno kolem 200 budov na obytném mostě přes řeku Temže.

Od doby kamenné do doby železné

Pomocí animace můžeme poznat evoluci starodávného nástroje sekera.

Suchý mlýn

Tato konstrukce poháněná zvířecí (nebo lidskou) silou byla v první řadě používána na mletí obilí.

Added to your cart.