Středověká kovárna

Práce kovářů byla jedna z prvních povolání v dějinách lidstva a stala se ještě důležitějším během středověku.

Související doplňky

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Ženy ve středověku

Středověké ženy kromě každodenních domácích pracích ve významné míře vydělávali i na živobytí...

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Náhled do života Islandu v 9. a 19. století

Životní styl Islanďanů se v průběhu staletí významně nezměnil.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Středověký rytíř

Středověcí rytíři byli vazalové feudálů, kteří bojovali na koních v bitvách.

Stoletá válka

Válka mezi Anglií a Francií, která trvala více než sto let, ve velké míře přispěla ke krizi...

Palác Karla Velikého (Cáchy, 9 století)

Palác Karla Velikého byl nejen střediskem říše, ale i centrem kultury.

Added to your cart.