Stonehenge (Velká Británie, doba bronzová)

Stonehenge (Velká Británie, doba bronzová)

Světoznámý památník v Anglii z doby bronzové ješte stále ukrývá před výzkumníky mnoho záhad.

Dějepis

Klíčová slova

Stonehenge, Salisbury, Wiltshire, Světové Dědictví, Bronzová, záloha, archeologie, Velká Británie, Anglie, struktura, štáciový kámen, pata kámen, Druid, kromlech, oltář, dvoukolák, oltářní kámen, megality, pískovec, kultura, historie, tajemství

Související doplňky

Otázky

 • Kde je Stonehenge?
 • Památkou kterého archeologického období je Stonehenge?
 • Jak staré je toto naleziště podle odhadů?
 • Co znamená slovo „henge“?
 • Původně z kolik koncentrických kruhů sestávalo toto územít?
 • V jaké vzdálenosti se nachází pískovcový důl, který poskytoval materiál pro toto naleziště?
 • Co je trilithon?
 • Pravděpodobně jakému účelu sloužil Stonehenge?
 • Kdy se stal Stonehenge součástí Světového dědictví?
 • Kde se nachází oltářní kámen?
 • Podle čeho byla pojmenována megalitická kultura?
 • Na které nížině se nachází Stonehenge?
 • Jakou hmotnost mají nejtěžší kameny?
 • Kdo objevil Stonehenge?

Scénky

Stonehenge

 • násyp - Vytvořili ho v první fázi výstavby.
 • příkop - Se svým kulatým tvarem tvořil součást komplexní struktury.
 • alej - Vedla k řece Avon. Vytvořili ji v poslední fázi výstavby.
 • trilithony - Ve vnitřním kruhu se nachází pět pískovcových trilithonů. Dva stojící kamenné bloky nahoru spojily pomocí překladu.
 • oltář
 • severní mohyla - Umístili ji mimo koncentrické prstence.
 • jižní mohyla - Umístili ji mimo koncentrické prstence.
 • štáciový kámen - Na své místo se dostaly již kolem roku 3100 př. Kr., v první fázi výstavby. Původně z nich byly čtyři kusy.
 • rohové kameny - Na své místo se dostali v třetí fázi výstavby. Stáli blízko vchodu, při cestě.
 • oltářní kámen - Na své místo se dostal ve třetí fázi výstavby. Představuje koncový bod cesty vedoucí k řece Avon.

Jedinečný Stonehenge

Toto světoznámé dílo se nachází v Jižní Anglii na Salisburské nížině. Tuto kamennou stavbu objevil John Aubrey (starožitník) v roce 1666.
Je dokázáno, že výstavba Stonehenge probíhala ve více fázích. V rámci podrobných výzkumů objevily i mnoho kostí. Radiokarbonová metoda datování ukázala, že nejstarší část vznikla přibližně před 5000 lety, pravděpodobně jako produkt megalitické kultury z doby bronzové.
O 500 let později probíhala již třetí fáze stavebních prací, která byla pravděpodobně přerušena. Stonehenge svou konečnou podobu získal po dalších přestavbách a doplněních.
Toto dílo, které upadlo do zapomnění již v polovině 2. století před Kr., během celých staletí nepřetržitě ničila nepřízeň počasí a místní obyvatelé jeho kameny používali i v rámci vlastních staveb.

Struktura staveb

Stavba

Velkolepý Stonehenge

V první fázi výstavby vytvořili val ve tvaru prstence (henge). Ve valu vyvrtali 56 otvorů. Do nich pravděpodobně umístili dřevěné kůly. Později vyhloubili další otvory, do kterých umístili kameny, které můžeme vidět i dnes.
Ve druhé fázi, která se datuje na konec neolitu, vytvořili u jižního a severovýchodního vchodu rovné řady kůlů.
Ve třetí fázi toto místo zrekonstruovali. V rámci toho použili legendární modré kameny, které postavili v párech. Tehdy byl položen i oltářní a rohový kámen.
Dnešní podobu získal po přivezení pískovcových bloků. 30 kamenů spojily pomocí překladů a postavili je do kruhu. Ve vnitřním kruhu se nachází dalších pět podobných sloupových párů (trilithonů).
Val zrekonstruovali a vytvořili další násypy ve tvaru kruhu. Vytvořili cestu vedoucí k řece Avon. Nakonec i modré kameny uspořádali do kruhu a vyhloubili další otvory ve dvou koncentrických kruzích.

Kruhy Stonehenge

Jižní strana

Zvědavá archeologie

Kamenné kruhy - od jejich objevení v 17. století - zkoumalo mnoho skupin vědců, ale některé tajemství se dodnes nepodařilo odhalit.
V roce 1986 se Stonehenge (spolu s Avebury a okolními megalitickými monumenty) dostal na seznam lokalit Světového kulturního dědictví.
Nové archeologické výzkumy upozornili vědců na jednu důležitou věc: stavbu Stonehenge nelze zkoumat izolovaně, pouze spolu s nálezovým materiálem okolních území (např. Boscombe Down, Durrington Walls, Woodhenge, Avebury).
Mnohé neolitické objekty naznačují, že slavné kamenné kruhy nebyly samostatným dílem, ale součástí většího systému.

Role Stonehenge

Stonehenge jako dílo

Skalní sloupy, z nichž každý váží 20-30 tun a měří 2-7 metrů, původně tvořily čtyři koncentrické kruhy. Poloměr vnějšího kruhu mohl mít kolem 50 metrů.
Dopravení, uspořádání a umístění kamenů vyžadovalo vážně plánování a „inženýrské“ znalosti. Modré kameny s průměrnou hmotností 5 t sem dopravili z dolu, která je vzdálena téměř 400 km. Přepravovaly je pravděpodobně nejprve na moři a pak po souši. Naleziště dnes viditelných pískovců je od Stonehenge vzdáleno 32 km. (Podle jedné kroniky z 12. století obrovské bloky pomohl položit na jejich místo čaroděj Merlin.)
Kamenné bloky otesávali pomocí kamenného kladiva. Pro stabilní umístění překladů na kamenech vytvořili zářezy, rybinové spoje, kloubové ložisko, díry a drážky.

I dnes existují pravděpodobné a méně pravděpodobné představy o tom, jaký byl původní účel stavby Stonehenge.
Domněnky jsou různé. Podle některých vědců to byla kultická stavba. Jiní ji považovali za kalendář (během letního slunovratu sluneční paprsek osvítil přes vrch rohového kamene oltářní kámen). Další skupina si myslí, že sloužil jako astronomický nástroj. Nejnovější výzkumy (2008) se kloní k tomu, že se jednalo o kultické místo používané k léčení.

Legendární skály Stonehenge

Procházka

Procházka dějinami

Stonehenge, kamenná stavba z doby bronzové se nachází v Jižní Anglii. Jeho výstavba probíhala v několika fázích, jeho dnešní podoba pouze částečně odráží původní formu. Ohledně jeho funkce existují pouze domněnky.
Tajemný soubor kamenů byl obklopen valem. Bloky byly původně uspořádány do čtyř koncentrických kruhů, z nichž se zachovaly pouze dva vnitřní prstence, vnější kruhy naznačují už jen otvory po sloupech.
V kruzích se nachází pět trilithonů (sloupové páry spojené překladem) a oltářní kámen. Oltářní kámen je koncovým bodem cesty vytvořené od řeky Avon. Mimo kruhy umístili zastávkové kameny, kámen jižní a severní mohyly.
Podél cesty umístili značkovací kameny (Slaughter stone) a vzdálenější rohové kameny.

Animace

 • násyp - Vytvořili ho v první fázi výstavby.
 • příkop - Se svým kulatým tvarem tvořil součást komplexní struktury.
 • alej - Vedla k řece Avon. Vytvořili ji v poslední fázi výstavby.
 • trilithony - Ve vnitřním kruhu se nachází pět pískovcových trilithonů. Dva stojící kamenné bloky nahoru spojily pomocí překladu.
 • oltář
 • severní mohyla - Umístili ji mimo koncentrické prstence.
 • jižní mohyla - Umístili ji mimo koncentrické prstence.
 • štáciový kámen - Na své místo se dostaly již kolem roku 3100 př. Kr., v první fázi výstavby. Původně z nich byly čtyři kusy.
 • rohové kameny - Na své místo se dostali v třetí fázi výstavby. Stáli blízko vchodu, při cestě.
 • oltářní kámen - Na své místo se dostal ve třetí fázi výstavby. Představuje koncový bod cesty vedoucí k řece Avon.

Cesta v čase

Vyprávění

Stonehenge se nachází v Jižní Anglii na Salisburské nížině. Tato tajemná kamenná stavba je památkou té megalitické kultury doby bronzové, která se táhla po atlantickém břehu evropského kontinentu. Tento nález, jehož stáří se odhaduje na pět tisíc let, objevil v roce 1666 anglický starožitník John Aubrey.
Název Stonehenge je odvozen od slova „henge“. Tento výraz označuje kruhovou nebo oválnou plochu o průměru okolo 20 metrů, která je obklopena valem a v rámci něj příkopem. Zajímavostí je, že podle nejnovějších výzkumů Stonehenge se nepovažuje za skutečný henge, protože v jeho případě se příkop nacházel mimo valu (pravděpodobně kvůli obranné funkci).
Jeho výstavba probíhala v několika fázích, jeho dnešní podoba pouze částečně odráží původní formu.
Soubor kamenů obklopoval val a příkop, které byly vytvořeny v první fázi. Bloky byly původně uspořádány do čtyř koncentrických kruhů, z nichž se zachovaly pouze dva vnitřní prstence, vnější kruhy naznačují už jen otvory po sloupech, které tam byly umístěny v druhé fázi (ty se nazývají po jejich objeviteli Aubreyho díry).
Mimo kruhy umístili zastávkové kameny, kámen jižní a severní mohyly.
Podél cesty umístili značkovací kameny a vzdálenější rohové kameny.
V kruzích se nachází pět trilithonů (sloupové páry spojené překladem) a oltářní kámen. Dnešní podobu naleziště určují bloky pískovce, které pocházejí z dolů Marlborough Downs vzdálených 32 km.
Ohledně funkce Stonehenge i dnes existují jen odhady. Podle některých výzkumníků to byla kultická stavba, jiní tvrdí, že to byl kalendář, který přesně určoval čas slunovratu. Podle nejnovějších výzkumů legendární modré skály vyhledávaly i lidé ze vzdálenějších oblastí, protože jim připisovali léčivé účinky.
Stonehenge (spolu s ostatními památkami megalitické kultury nacházejícími se v Jižní Anglii), který i dnes pyšně hlídá svá tajemství, se na základě rozhodnutí UNESCO v roce 1986 dostal na seznam lokalit Světového kulturního dědictví.

Související doplňky

Megalitické kultury v Evropě

Několik tisícileté stavby sestávající z obrovských kamenných bloků jsou záhadnými památkami, které zde zanechali megalitické kultury.

Dolmen

Tyto výjimečné dolmeny nacházející se v dnešním Nizozemsku byly postaveny asi před 5000 lety.

Archeologický průzkum, průzkum zemnice

Velké stavby v současnosti poskytují mnoho práce pro archeology.

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským průlivem je 51,5 km dlouhý železniční tunel, který spojuje Spojené království s Francií.

Historická topografie (místa)

Najděte významná historická místa na slepé mapě.

Historická topografie (památky)

Úloha slepé mapy doplněná fotografiemi se sbírkou historických památek.

Kolonizace a osvobození kolonií

Barvy, které mal'ovali kolonizátoři na mapě světa, byly smazal národy, které bojovaly za svou nezávislost.

Noemova archa

Podle Bible, Noe postavil archu na příkaz Boha, aby tak zachránil svou rodinu a zvířata před potopou.

Od doby kamenné do doby železné

Pomocí animace můžeme poznat evoluci starodávného nástroje sekera.

Měření času

První kalendáře a nástroje na měření času již byly používány i v civilizacích starověkého Východu.

Město Ur (3. tisíciletí př. Kr.)

Město, které se nachází v blízkosti řeky Eufrat, ve starověku bylo důležitým centrem.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Neolitické sídliště

Díky neolitické revoluci vznikaly trvale obydlené osady.

Ötzi, ledový muž

Mumii ledového muže, který žil pravděpodobně v době měděné, našli v alpském ledovci.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Added to your cart.