Stavba listu

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Biologie

Klíčová slova

list, Typy listů, Jednoděložné, dvouděložná rostlina, jednoduchý list, složený list, leták, kukuřice rostlin, Kaštan koňský, vrbina, horní část listu, spodní část listu, řapík, list plášť, rovnoběžná žilnatina, hlavní žíla, vedlejší žila, cévní svazek, stoma, asimilace tkáň, pokožka, kutikula, běl, lýko, květina, Výměna plynů, paralelní plísní, Fotosyntéza, rostlina, biologie

Související doplňky

Scénky

Typy listů

 • jednoděložné (kukuřice) - Listy jednoděložných rostlin mají rovnoběžnou žilnatinu: nemají hlavní žílu, žíly procházejí podélně. Listy jsou objímavé: připojení ke stonku zabezpečuje pochva listu.
 • dvouděložné, nižší (vrbina hajní) - Listy dvouděložných rostlin mají hlavní žílu. Z hlavní žíly se rozvětvují vedlejší žíly. List se k stonku připojuje pomocí stopky.
 • dvouděložné, složité (jírovec maďal) - Listy dvouděložných rostlin mají hlavní žílu. Z hlavní žíly se rozvětvují vedlejší žíly. List se k stonku připojuje pomocí stopky. V případě složeného listu čepel je rozdělena na několik samostatných lístků.

Jednoděložné

 • pochva listu - Listy jednoděložných rostlin jsou objímavé: připojení ke stonku zajišťuje pochva listu.
 • rovnoběžná žilnatina
 • horní část listu
 • spodní část listu

Dvouděložné, nižší

 • stopka - List dvouděložných rostlin se k stonku připojuje pomocí stopky.
 • vedlejší žíla
 • hlavní žíla - Charakteristická je pro dvouděložné rostliny, z ní se rozvětvují vedlejší žíly.

Dvouděložné, složité

 • stopka - List dvouděložných rostlin se k stonku připojuje pomocí stopky.
 • vedlejší žíla
 • hlavní žíla - Charakteristická je pro dvouděložné rostliny, z ní se rozvětvují vedlejší žíly.

Pletivo listu

 • cévní svazek: xylém - Přepravuje vodu a minerály. Rostlina během fotosyntézy rozkládá vodu na kyslík a vodík.
 • cévní svazek: floém - Cukr vyrobený v rámci fotosyntézy se do ostatních částí rostliny přepravuje přes floém.
 • průduch - Přes ně se uskutečňuje výměna plynů a vypařování. Aby rostlina předešla vyschnutí, dokáže tyto průduchy zavřít.
 • listový mezofyl - Jeho buňky obsahují velké množství chloroplastů, ve kterých probíhá fotosyntéza. Jeho vrchní část má sloupovitou a dolní část houbovou strukturu.
 • pokožka - Sestává z jedné vrstvy buněk. Její buňky neobsahují chloroplasty, výjimkou jsou pouze svěrací buňky průduchů. Chrání rostlinu a prostřednictvím průduchů zajišťuje kontakt s prostředím.
 • kutikula - Vosková vrstva, která chrání povrch listu.

Animace

 • cévní svazek: xylém - Přepravuje vodu a minerály. Rostlina během fotosyntézy rozkládá vodu na kyslík a vodík.
 • cévní svazek: floém - Cukr vyrobený v rámci fotosyntézy se do ostatních částí rostliny přepravuje přes floém.
 • průduch - Přes ně se uskutečňuje výměna plynů a vypařování. Aby rostlina předešla vyschnutí, dokáže tyto průduchy zavřít.
 • listový mezofyl - Jeho buňky obsahují velké množství chloroplastů, ve kterých probíhá fotosyntéza. Jeho vrchní část má sloupovitou a dolní část houbovou strukturu.
 • pokožka - Sestává z jedné vrstvy buněk. Její buňky neobsahují chloroplasty, výjimkou jsou pouze svěrací buňky průduchů. Chrání rostlinu a prostřednictvím průduchů zajišťuje kontakt s prostředím.

Vyprávění

Stavba dvouděložného a jednoděložného listu vykazuje několik odlišností. Listy jednoděložných rostlin jsou objímavé, připojení ke stonku zabezpečuje pochva listu. Žilnatina těchto listů je rovnoběžná: nemají hlavní žílu, žíly procházejí podélně.

List dvouděložných rostlin se k stonku připojuje pomocí stopky. Tyto listy mají hlavní žílu: z hlavní žíly se rozvětvují vedlejší žíly. Existují dva základní typy listů dvouděložných rostlin: jednoduchý a složený list. V případě složeného listu čepel je rozdělena na několik samostatných lístků.

Pro pletivovou strukturu listu je charakteristické, že jeho spodní a vrchní povrch je pokryt pokožkou, kterou tvoří vrstva buněk. Pokožka obsahuje i speciální epidermální buňky, tzv. svěrací buňky průduchů. Mezi nimi se nachází průduchová štěrbina, přes kterou probíhá výměna plynů a odpařování. Rostlina prostřednictvím změny obsahu vody v svěracích buňkách je schopná uzavírat a otevírat své průduchy. V svěracích buňkách se nacházejí fotosyntetizující chloroplasty, které však v ostatních buňkách pokožky nenajdeme.
Převážnou část listu tvoří listový mezofyl. V tomto pletivu probíhá fotosyntéza: z oxidu uhličitého a vody se pomocí sluneční energie tvoří cukr. Kvůli velkému množství chloroplastů toto pletivo má zelenou barvu.
Žíla listu je cévní svazek, ve kterém se směrem k líci nachází xylém. Xylém přepravuje vodu a minerály. Floém je umístěn směrem k rubové straně listu, přepravuje do ostatních částí rostliny cukr produkovaný v rámci fotosyntézy.

Související doplňky

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Kaštan koňský

Tato animace zobrazuje jak se strom kaštanu mění v průběhu ročních období.

Borovice lesní

Jeden z nejrozšířenějších druhů borovic na světě, který pochází z Eurasie.

Cibuloviny jarní

Seznámíme se s tulipánem, narcisem, sněženkou a anatomií jejich květu.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Jabloň

Jablko je celosvětově jedním z nejoblíbenějších ovocí.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Kukuřice

Je jednou z nejdůležitějších jednoděložných plodin.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Porovnání pravých a nepravých plodů.

Pravý plod, na stavbě plodu se účastní pouze pestíky. Nepravý plod na stavbě plodu se účastní i jiné části květu kromě pestíku.

Pyl

Pyl slouží k oplodnění vajíček rostlin. Jeho zrna mají různé tvary a velikosti charakteristické pro daný druh.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský je hmotností největší živý organismus.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Added to your cart.