Starověký římský vojenský tábor

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Dějepis

Klíčová slova

vojenský tábor, vojenská pevnost, Starověký Řím, starověk, Římský, voják, pevnost, legionář, rozhledna, Római Birodalom, válčení, legie, velitele budova, žoldák, Výzbroj, limes, pokřikovat, říše, Středozemní Moře, dekorativní brána, stabilní, historie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Bojové taktiky starověké římské pěchoty

Připraveni legionáři Římské říše byli mistry válečné taktiky.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Alesia (Francie, 1. století př. Kr.)

V roce 52 př. Kr. Julius Caesar obléhal galské město, které bránil Vercingetorix.

Bitva na Katalaunských polích (451)

Římské vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazní vojsko hunského krále Attily.

Bitva o Alesii (52 př.Kr.)

V roce 52 př. Kr. Julius Caesar obléhal galské město, které bránil Vercingetorix.

Bitva u Actia (31 před Kr.)

V bitvě u břehů Hellasu Octavianus sklidil rozhodující vítězství nad Antoniem.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. století)

Budovy raně křesťanského hřbitova archeologicky jsou zajímavé ložiska.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano křesťanský hřbitov ve městě Pécs (Maďarsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Germánský bojovník (4. století př. Kr.)

Obávaný germánští bojovníci dobyli Evropu ze severu směrem na jih, ohrozily i Římskou říši.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Added to your cart.