Starověký římský obytný dům

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Dějepis

Klíčová slova

obydlí, Dům, Životní styl, budova, struktura, architektura, Řím, Pompeje, Herculaneum, starověk, vila, Atrium, kuchyň, nábytek, Mozaik, obchodní, Část ulice, historie, dekorace

Související doplňky

Otázky

 • Obvykle kolik podlaží měli obytné domy\n majetnějších římských občanů ve starověku?
 • Jak se nazývaly venkovské domy starověkých Římanů?
 • Z čeho byla vyrobena většina nábytku v starověkých římských obytných domech?
 • Kde se soustředili místnosti starověkých římských obytných budov?
 • Co neplatí pro obytné budovy majetnějších římských občanů?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nStarověcí Římané ještě nepoužívali skleněná okna.
 • Jaká rostlina se nemohla nacházet v komorách starověkých římských obytných domů?
 • Obvykle kde uskladňovali své šaty\nstarověcí Římané?
 • Kromě přijímací síně ještě ve které místnosti domu probíhaly důležité rozhovory?
 • Jak se nazývala toaleta ve starověkých římských domech?
 • Která místnost se latinsky nazývala culina?
 • Obvykle kolikrát za den se stravovali Římané?
 • Které jídlo starověkých Římanů\nbylo nejhojnější?
 • Obvykle v jaké poloze konzumovali starověcí Římané své jídlo?
 • Především v čem se liší ložnice starověkých řeckých a římských domů?
 • Jak se nazývá obraz nebo vzor vytvořený z drobných barevných kamínků?
 • Kde se dostávala dešťová voda, která vtékala přes otevřený vrch atria?
 • Obvykle ve které místnosti uchovávaly starověcí Římané rodinný archiv a portréty předků?
 • Pomocí čeho vytápěli\nstarověcí Římané podlahu a stěny?
 • Co se nacházelo pod místnostmi s podlahovým topením?
 • Jaká rostlina se nemohla nacházet v komorách starověkých římských obytných domů?
 • Co neskladovaly starověcí Římané ve svých hliněných nádobách?
 • Jak se nazývá starověká hliněná nádoba charakteristického tvaru, která se používala na uskladňování?
 • Jaký nábytek nebyl typický\npro starověké římské obytné domy?
 • Co neplatí pro hortus?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nStarověké římské obytné domy měli více vchodů, které plnily různé funkce.
 • Což nebylo součástí\n„kostry“ římského obytného domu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nStarověká římská architektura v případě obytných domů nabízela rozmanitější tvary půdorysů, jako ta řecká.
 • Čím byly pokryty střechy starověkých římských domů?
 • Která místnost se nazývala jako atrium?

Scénky

Související doplňky

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Čínský dům

Tradiční čínský siheyuan je stavební komplex, který obklopuje obdélníkový dvůr.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

Tradiční japonský dům

Animace nám představuje tradiční japonský městský dům s dřevěnou konstrukcí, tedy mačiju.

Turecká lázeň (10. století)

Jedním z pozitivních vlivů turecké nadvlády byla stavba a zdomácnění se lázní.

Added to your cart.