Sopečná činnost

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Zeměpis

Klíčová slova

sopka, magma mechanismus, sopečný výbuch, sopky, sopečná činnost, magma, post-sopečná aktivita, magmatická komora, desková tektonika, zemětřesení, láva, formace horská, Vesuv, příroda, zeměpis, tektonická deska, zemská kůra, katastrofa

Související doplňky

Scénky

Sopky a desková tektonika

 • Africká deska
 • Euroasijská deska
 • Arabská deska
 • Indická deska
 • Severoamerická deska
 • Jihoamerická deska
 • Pacifická deska
 • Karibská deska
 • Kokosová deska
 • Deska Nazca
 • Antarktická deska
 • Australská deska
 • Filipínská deska

Největší sopečné erupce

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Hora St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mont Pelée
 • La Soufriere
 • Vesuv
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatoa
 • Tambora
 • Tarawera

Explozivní erupce

 • popelový mrak - Dostává se do atmosféry během explozivních erupcí.
 • kráter - Povrchová část přívodního komína, která se trychtýřovitě rozšiřuje. Zde proudí láva na povrch.
 • proud sopečných úlomků - Popel a úlomky, které se valí dolů sopečným kuželem při explozivní erupci.

Efuzivní erupce

 • kráter - Povrchová část přívodního komína, která se trychtýřovitě rozšiřuje. Zde proudí láva na povrch.
 • lávový proud - Magma, která se dostává na povrch.

Smíšená erupce

 • přívod magmatu - Přes něj vystupuje magma, různé plyny a pára na povrch.
 • kráter - Povrchová část přívodního komína, která se trychtýřovitě rozšiřuje. Zde proudí láva na povrch.
 • lávový proud - Magma, která se dostává na povrch.

Následná sopečná činnost

 • fumarola - Přes ni se vylučuje pára a plyny, které obsahují různé chemické látky.
 • gejzír - Periodicky vyvěrající horký pramen.
 • solfatara - Přes ni se vylučují sírové výpary.
 • mofeta - Přes ni se vylučuje oxid uhličitý.
 • bahenní sopka - Na bahnitých územích z řídkého bahna neustále bublá plyn.

Animace

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Hora St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mont Pelée
 • La Soufriere
 • Vesuv
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatoa
 • Tambora
 • Tarawera
 • Africká deska
 • Euroasijská deska
 • Arabská deska
 • Indická deska
 • Severoamerická deska
 • Jihoamerická deska
 • Pacifická deska
 • Karibská deska
 • Kokosová deska
 • Deska Nazca
 • Antarktická deska
 • Australská deska
 • Filipínská deska

Vyprávění

Sopečná činnost je proces, v jehož rámci magma vystupuje ze zemské kůry na povrch. Sopky se neobjevují náhodně, ale vytvářejí řetězce, které se nacházejí hlavně podél okrajů tektonických desek.
Sopečná činnost hraje důležitou roli při vzniku pohoří.
Magma je podpovrchová, horká, tekoucí roztavená hornina. Magma vytékající na povrch je láva. Na místě, kde se dostává na povrch, vzniká sopka.
Podle typu erupce rozlišujeme explozivní, efuzivní a smíšené sopky.

Explozivní sopky produkují množství páry a plynů, které se dostávají na povrch přes kráter prostřednictvím prudkých výbuchů. Tak vzniká vysoký sloup popelového mraku a proud sopečných úlomků. Vítr může popelníkový mrak rozšířit na velké území. Proud sopečných úlomků se valí dolů sopečným kuželem velkou rychlostí. Toto je nejničivější forma sopečné erupce.
Krakatau, Mt. Pelée a Mt. St. Helens jsou nejznámějšími příklady sopek s erupcí tohoto typu.

Efuzivní erupce nejsou doprovázeny výbuchem, ani proudem sopečných úlomků, na povrch vystupuje pouze tekutá láva. Sopečný kužel vzniká ze ztuhlé lávy.
Příkladem pro tento typ sopek je Mauna Kea a Mauna Loa, obě se nacházejí na Havajských ostrovech.

V případě smíšených sopek dochází k výbuchu, jakož i proudění lávy. Sopečný kužel sestává ze střídajících se vrstev úlomků a lávy, to jsou navrstvené sopky (stratovulkány).
Většina sopek na Zemi patří k tomuto typu. Nejznámějším příkladem je Stromboli, Etna a Cotopaxi.

Po sopečných erupcích můžeme pozorovat následnou sopečnou činnost, která sestává zejména z úniku páry a plynů.

Fumarola je souhrnným názvem pro otvory, kterými v rámci následné sopečné činnosti uniká pára a plyny. Na povrch vystupuje pára, která obsahuje různé chemické látky a plyny.

Solfatara je označení pro otvory produkující sírové výpary. Jedná se o takovou fumarolu, z níž se spolu s vodní párou uvolňují i ​​sírové sloučeniny.

I mofeta je fumarola: v jejím případě je produktem následné sopečné činnosti oxid uhličitý. Mofeta může být suchá, kdy na povrch vystupuje plyn, respektive mokrá, kdy vystupuje uhličitanová voda.

Gejzír je periodicky vyvěrající horký pramen. Voda prosakuje do podpovrchových dutin a akumuluje se tam. Pod ní se nachází magmatický krb, vlivem jeho tepla tato voda sevře a vyvěrá jako fontána.

Bahenní sopky jsou průvodními jevy sopečné činnosti na bahnitých územích. Z řídkého bahna neustále bublá plyn.

Nejničivější sopečné erupce rozptýlí obrovské množství úlomků.
Krakatau během své erupce v roce 1883 roztrousila materiál s objemem 18 km³, zatímco Tambora při erupci v roce 1815, která byla snad největší v dějinách lidstva, rozptýlila úlomky s celkovým objemem 80 km³.
Takové mohutné erupce mají globální dopady na zemskou atmosféru, podnebí a živé organismy.

Související doplňky

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje sopečnou činnost.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Obecně geografická mapa Maďarska

Tato animace zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Added to your cart.