Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Související doplňky

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Pravěké Pompeje

Ve střední Evropě, v severní části Maďarska najdeme malou vesničku, která ukrývá výjimečné poklady.

Vlny

Vlny hrají důležitou roli během formování pobřeží.

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Vápenec

Vápenec je usazenou horninou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Činnost ledovců

Ledovec je masa ledu, která se soustavně a pomalu posouvá dolů svahem.

Added to your cart.