Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Související doplňky

Africká savana

Největší souvislá savana se nachází v Africe. Pokrývá přibližně třetinu kontinentu.

Zemní plyn a ropa

Zemní plyn a ropa jsou nyní důležitými zdroji energie a surovinami.

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a...

Počasí a podnebí

Podnebí je stálým počasím charakteristickým pro dané území, které se mění pouze v...

Znečišťování přírodních vod

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, který musíme ochraňovat ve zvýšené míře.

Poušť

Třetina souše je pokryta pouští. Dnes se stává velkým problémem desertifikace, kterou není...

Horninový cyklus

Díky exogenním a endogenním silám naší Země jsou horniny v neustálém koloběhu. Poznejme detaily...

Added to your cart.