Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Související doplňky

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Je to nejjednodušší aromatický amin. Jeho vědecké jméno je fenylamin.

Kyselina glutaminová

Glutamin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny

D-fruktóza (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza je nejsladší typ cukru.

Molekule tuku

Molekule tuku je tvořena jednou molekulou glycerinu a třemi molekulami mastných kyselin.

N-metyletán amid (C₃H₇NO)

Je to pevná krystalická sloučenina.

Diethylether (ether) (C₄H₁₀O)

Je nejrozšířenějším členem třídy sloučenin, obecně nazývaných ethery.

Odbarvení růže použitím chlorového plynu

V našem experimentu odbarvíme růži pomocí chlorového plynu.

Added to your cart.