Sacharóza (řepný cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza (řepný cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je bílá krystalická sloučenina sladké chuti, ve vodě rozpustná látka, běžně známá jako stolní cukr.

Chemie

Klíčová slova

sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, uhlohydrát, disacharid, neredukující, karamelizace, karamel, cukrová řepa, cukrová třtina, chemie, organický

Související doplňky

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-Dglukóza je jednou ze stereoizomerů glukózy, konkrétně D-glukózy.

β (beta) -D-fruktóza (ovocný cukr) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza nebo jinak ovocný cukr je nejsladší z jednoduchých sacharidů

Amyláza ((C₆H₁₀O₅)n)

Šroubová molekula skládající se z alfa-D-glukózových jednotek. Je to jedna ze základních složek škrobu.

Celulóza (C₆H₁₀O₅) n

Je stavebním materiálem buněčných stěn a vláken rostlin.

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, který se nachází v mléce savců.

Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Uzavření kruhu glukózy

Tato animace nám představí proces uzavření kruhu z otevřeného řetězce glukózy.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Molekula úkol VI.(Sacharidy)

Úkol na procvičení skupin a struktury mono, di a polysacharidů.

Added to your cart.