Sacharóza (řepný cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je bílá krystalická sloučenina sladké chuti, ve vodě rozpustná látka, běžně známá jako stolní cukr.

Související doplňky

N, N-dietylpropánamid (C₇H₁₅NO)

Je to bezbarvá kapalina, terciární amid.

Cystein

Cystein je aminokyselina, která obsahuje síru, je to jedna ze dvaceti proteínogénnych...

Optická izomerie

Zrcadlový obraz izomerů asymetrických tvarů a těles se nepřekrývají.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou thymin, cytosin a uracil.

Peptidová vazba

Aminokyseliny, z nichž sestávají proteiny, se spojují pomocí peptidové vazby.

Hoří ořech?

Energie uvolněná během hoření ořechu se používá na ohřev vody.

Hexan (C₆H₁₄O)

Šestý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Tento alkohol, který obsahuje 4 atomy uhlíku, se používá jako rozpouštědlo, přísada...

Added to your cart.