Roboti

Pomocí robota získáme zábavnou formou různé náhledy na prostorové objekty.

Související doplňky

Změření výšky katedrály!

Pomocí pravítka a nějakých poznatků z matematiky změříme výšku této budovy.

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních...

Konstrukce osy úhlu

V následujícím videu sestrojíme osy daného úhlu alfa.

Konstrukce osy úsečky

Daná je úsečka s délkou 6 cm. Sestrojme osu této úsečky!

Objem a povrch krabice od džusu

V následujícím videu vypočítáme objem a povrch kvádru, v našem případě krabice od džusu.

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem...

Jaká souvislost existuje mezi objemem válce a objemem kužele?

V tomto experimentu dokážeme, že objem válce je přesně trojnásobkem objemu kužele.

Pythagorova věta na váze

V tomto experimentu dokážeme Pythagorovu známou větu i pomocí váhy.

Added to your cart.