Roboti

Pomocí robota získáme zábavnou formou různé náhledy na prostorové objekty.

Související doplňky

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem...

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu...

Pythagorova věta na váze

V tomto experimentu dokážeme Pythagorovu známou větu i pomocí váhy.

Konstrukce 60-stupňového úhlu

Konstrukci 60-stupňového úhlu odvodíme od konstrukce rovnostranného trojúhelníku.

Konstrukce rovnoběžných přímek - První řešení

Sestrojme takovou přímku g, která je rovnoběžná s přímkou e a prochází bodem P.

Konstrukce rovnoběžných přímek - Druhé řešení

Sestrojme takový kosočtverec, jehož jedna strana bude ležet na přímce e a bod P bude jedním z...

Jaká souvislost existuje mezi objemem jehlanu se čtvercovou podstavou a objemem hranolu?

V následujícím experimentu dokážeme, že objem hranolu je trojnásobkem objemu jehlanu se...

Geometrické transformace 3. (zrcadlení)

Tato animace prezentuje typ geometrické transformace, zrcadlení v prostoru a rovině.

Added to your cart.