Roboti

Pomocí robota získáme zábavnou formou různé náhledy na prostorové objekty.

Související doplňky

Konstrukce kolmice na přímku z bodu P, který se nenachází na přímce

Daná je přímka e a bod P, který se nenachází na přímce. Sestrojme přímku g, která bude procházet...

Jaká souvislost existuje mezi objemem válce a objemem kužele?

V tomto experimentu dokážeme, že objem válce je přesně trojnásobkem objemu kužele.

Konstrukce rovnoběžných přímek - Druhé řešení

Sestrojme takový kosočtverec, jehož jedna strana bude ležet na přímce e a bod P bude jedním z...

Změření výšky katedrály!

Pomocí pravítka a nějakých poznatků z matematiky změříme výšku této budovy.

Světlo a stín

Změnou zdroje světla můžeme studovat projekci stínů na plochu souřadnicového systému.

Osová souměrnost trojúhelníku

V rovině se nachází osa t a trojúhelník ABC. Zkonstruujme zrcadlový obraz trojúhelníku ABC!

Jak zkopírovat úhel

Daný konvexní úhel alfa zkopírujeme na polopřímku f s počátečním bodem F.

Konstrukce kolmice na přímku z bodu P, který se nachází na přímce

Daná je přímka e a bod P, který se nachází na přímce. Sestrojme přímku g, která bude procházet...

Added to your cart.