Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Související doplňky

Po stopách deště - Savany

Flóra a fauna savan se přizpůsobuje podnebí.

Horninový cyklus

Díky exogenním a endogenním silám naší Země jsou horniny v neustálém koloběhu. Poznejme detaily...

Desková tektonika

Desková tektonika představuje takovou teorii, která vysvětluje pohyb tektonických desek.

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a...

Africká savana

Největší souvislá savana se nachází v Africe. Pokrývá přibližně třetinu kontinentu.

Podnebí tajgy

Jedno z nejextrémnějších podnebí na Zemi, které se zformovalo pouze na severní polokouli....

Vodní toky

Lidé vždy rádi osídlovali okolí řek. Jaké má výhody a nevýhody život v blízkosti řek?

Added to your cart.