RNK

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin a uracil.

Chemie

Klíčová slova

RNK, RNA řetěz, ribonukleové kyseliny, nukleová kyselina, polynukleotid, adenin, uracil, Cytosin, guanin, nukleotidů, messenger RNA, ribosomální RNA, přenos RNA, kyselina fosforečná, D-ribosy, gene, biotechnologie, protein, aminokyselina, proteosyntéza, kodon, antikodon, organický, chemie, biologie, biochemie

Související doplňky

Scénky

Vyprávění

Ribóza

 • D-ribóza

Ribonukleová kyselina, RNA

Vlastnosti a výskyt

RNA je polynukleotid, tj. tvoří ji nukleotidové jednotky. Každý nukleotid sestává z jedné kyseliny fosforečné, jedné ribózy a jedné organické báze s obsahem dusíku. Bází může být (kromě jistých výjimek) cytosin, uracil, adenin a guanin.
RNA je obvykle tvořena jedním vláknem, které když se zahne, na některých úsecích může vytvořit dvouvláknovou strukturu: tehdy mezi bázemi vznikají vodíkové vazby.

Nejznámějšími typy RNA jsou mRNA, tRNA a rRNA, které v buňkách hrají důležitou roli při syntéze bílkovin. Jiné RNA regulují projev genů. Jisté RNA fungují v buňkách jako biokatalyzátory, to jsou ribozymy.

Využití

RNA se využívá ve výzkumu, biotechnologiích a molekulární medicíně.

Kyselina fosforečná

 • kyselina fosforečná

Nukleové báze

 • uracil
 • cytosin
 • guanin
 • adenin

Nukleotidy

 • cytidinmonofosfát
 • uridinmonofosfát
 • guanosinmonofosfát
 • adenosinmonofosfát

Mediátorová RNA

 • mediátorová RNA (mRNA) - Polynukleotid, který je komplementární s paměťovým vláknem. Vyváří ji enzym RNA polymeráza.
 • vlákno pracovní - Z něj se mediátorová RNA nepřepisuje.
 • vlákno paměťové - Slouží jako vzorek během tvorby mediátorové RNA. Jeho bázové triplety se nazývají kodony.

Transferová RNA

 • transferová RNA (tRNA) - Přepravuje aminokyseliny aktivované pomocí ATP, které jsou potřebné při bílkovinné syntéze.
 • akceptorové rameno - Zde se váže aktivovaná aminokyselina.
 • D rameno - Váže enzym, který aktivuje aminokyselinu.
 • T rameno
 • antikodonové rameno - Připojuje se ke kodonu mediátorové RNA. Jeho bázové pořadí je komplementární s bázovým pořadím RNA. Určuje, jakou aminokyselinu přepravuje transferová RNA.

Ribozomální RNA

 • ribozomální RNA (rRNA) - Je součástí ribozomu, buněčné organely odpovědné za syntézu bílkovin.
 • malá ribozomální podjednotka - Váže mediátorovou RNA.
 • velká ribozomální podjednotka - Váže dvě transferové RNA, které přepravují aminokyseliny.
 • ribozomální RNA řetězec

Související doplňky

β (beta) -D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Krystalická látka bez zápachu nalezena v nukleových kyselinách, koenzymy, nukleotidech a nukleosidů.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Fosfátový iont (PO₄³⁻)

Vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Genome editing

Genome editing is a type of genetic engineering which results in changes in the genome of an organism. This animation presents one of the best-known genome...

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinářská přísada, používá se i v domácnostech na odstraňování vodního kamene a rzi.

Purin (C₅H₄N₄)

Purin je heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou guanin a adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou thymin, cytosin a uracil.

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k produkci více virů.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

V živých organismech je ribóza spolu s deoxyribózy součástí nukleotidů, proto tvoří složku látek jako ribonukleové kyseliny, adenosintrifosfát,...

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Added to your cart.