RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin a uracil.

Související doplňky

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

Ethanal je jedním z aldehydů a je důležitou surovinou v průmyslu.

N-metyletán amid (C₃H₇NO)

Je to pevná krystalická sloučenina.

Trimethylamin N (CH₃) ₃

Je to je nejjednodušší terciární amin, způsobuje nepříjemný zápach potravin.

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

D-fruktóza (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza je nejsladší typ cukru.

Purin (C₅H₄N₄)

Purin je heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou guanin a adenin.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Je to kapalina s nízkým bodem varu a nepříjemným zápachem.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Je to nejjednodušší aromatický amin. Jeho vědecké jméno je fenylamin.

Added to your cart.