Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Zdánlivý pohyb Slunce je výsledkem rotace Země kolem vlastní osy.

Zeměpis

Klíčová slova

Slunce, Země, Rotace, rotace kolem své osy, Obratník raka, Obratník Kozoroha, Rovník, Arctic Circle, Antarctic Circle, horizont, zenit, ekliptický, nebeská sféra, zimní slunovrat, letní slunovrat, rovnodennost, slunovrat, vyvrcholení, pružina, léto, podzim, zimní, sezóna, Oběhová soustava, rok, Kalendárium, měsíc, měsíce, úhel dopadu, sluneční světlo, Délka slunečního svitu, Změna ročních období, fyzické geografie, astronomie, zeměpis

Související doplňky

Otázky

Scénky

Vztah Země a nebeské sféry

 • ekliptika - Rovina oběžné dráhy Země kolem Slunce.
 • nebeský rovník - Průmět zemského rovníku na nebeskou sféru.
 • severní světový pól - Severní průsečík rotační osy Země s nebeskou sférou.
 • zenit - Ten bod na obloze, který se nachází nad hlavou pozorovatele.
 • horizont - Průsek roviny dotýkající se zemského povrchu s nebeskou sférou.
 • 23,5°
 • sluneční záření

Nebeská tělesa nad námi - mezi nimi i Slunce - se během dne zdánlivě pohybují. Vysvětlením tohoto úkazu je, že Země rotuje kolem vlastní osy, a to směrem ze západu na východ. Proto se Slunce pro zemského pozorovatele pohybuje směrem z východu na západ. Slunce zdánlivě popisuje na nebeské sféře, tedy na obloze kruhovou dráhu, která vypadá jako kupole rozprostírající se nad Zemí.

Chceme-li orientovat v rámci nebeské sféry, potřebujeme znát pojem horizont. Obecně je horizont tam, kde se setkává obloha se zemským povrchem, je to tedy průsek roviny dotýkající se zemského povrchu s nebeskou sférou.
Zenit je průsečíkem přímky vedené z bodu pozorovatele kolmo na rovinu pozorování a nebeské sféry, je to tedy ten bod na obloze, který je nad hlavou pozorovatele. Jestliže rotační osu Země rovnoběžně posuneme na místo pozorovatele a prodloužíme ji, nebeskou sféru protne v severním a jižním světovém pólu.

Ekliptika je rovina oběžné dráhy Země kolem Slunce. Rotační osa Země svírá s ekliptikou 66,5 stupňový úhel, z toho vyplývá, že sluneční paprsky během roku dopadají kolmo na zemský povrch na různých místech. Pouze dvakrát ročně jsou kolmé na rovník.

Během těchto dvou dnů Slunce stráví v každém bodě Země stejný čas nad i pod horizontem, takže délka dne a noci je stejná. Toto nazýváme jarní, respektive podzimní rovnodenností.

Během dvou dnů v roce, koncem června a prosince sluneční paprsky dopadají kolmo na rovnoběžku 23,5° severní a jižní šířky. Slunce stráví tehdy nejdelší čas nad horizontem na severní polokouli v červnu a na jižní polokouli v prosinci. Tyto dvě rovnoběžky, kde Slunce stráví poledne během těchto dvou dnů, nazýváme obratníkem Raka a Kozoroha.

Po těchto dvou dnech sluneční paprsky dopadají kolmo na rovnoběžky, které jsou umístěny níže než 23,5°. Obratník Raka a Kozoroha tedy znamená zvrat v zdánlivé cestě Slunce, Slunce obracejí k rovníku (odtud pochází jejich název). Zvrat v cestě Slunce nazýváme letním a zimním slunovratem.

Na základě toho můžeme konstatovat, že Slunce je od období jarní rovnodennosti do období podzimní rovnodennosti během poledne ve větší výšce na severní polokouli, než na jižní. Sluneční paprsky dopadají na severní polokouli ve větším úhlu sklonu a předávají více energie. Toto období je proto na severní polokouli letním půlrokem a na jižní zimním. Od období podzimní rovnodennosti do období jarní rovnodennosti je to právě naopak.

Během letního slunovratu hranice mezi dnem a nocí svírá s rotační osou Země 23,5° úhel. Kvůli tomu se tato hranice netýká míst, která jsou nad 66,5° šířky. Tyto rovnoběžky se nazývají severním a jižním polárním kruhem.

Během letního slunovratu oblasti na severní polokouli, které se nacházejí nad 66,5° jsou zcela osvětleny 24 hodin, zatímco na jižní polokouli jsou v naprosté tmě. Během zimního slunovratu je situace přesně opačná.

Kromě těchto dvou dnů postupem času je úhel svíraný rotační osou a hranicí mezi dnem a nocí stále menší než 23,5°. To znamená, že území, na kterém trvá den nebo noc 24 hodin, je stále menší.

Nakonec během jarní a podzimní rovnodennosti hranice mezi dnem a nocí bude přesně při pólech. Tehdy je délka dne a noci stejná všude na Zemi.

V zóně mezi polárními kruhy se pravidelně střídá den s nocí, ale jejich délka se mění. Délka dne závisí na zeměpisné šířce a polohy Slunce a Země, tedy od aktuálního data.

Hranice mezi dnem a nocí rozděluje rovník na dvě části, proto je tam délka dní a nocí stála: 12-12 hodin.

Nebeská sféra

Úhel sklonu slunečních paprsků

 • jaro
 • léto
 • podzim
 • zima
 • jarní rovnodennost - V tento den Slunce stráví stejný čas nad i pod horizontem, takže délka dne a noci je stejná. Datum: 20. nebo 21. března.
 • letní slunovrat - V tento den Slunce stráví nejdelší čas nad horizontem na severní polokouli. Tehdy nastává zvrat v zdánlivé cestě Slunce: Slunce začne putovat jižním směrem. Datum: 20., 21. nebo 22. červen.
 • podzimní rovnodennost - V tento den Slunce stráví stejný čas nad i pod horizontem, takže délka dne a noci je stejná. Datum: 22. nebo 23. září.
 • zimní slunovrat - V tento den Slunce stráví nejdelší čas nad horizontem na jižní polokouli. Tehdy nastává zvrat v zdánlivé cestě Slunce: Slunce začne putovat severním směrem. Datum: 21. nebo 22. prosinec.
 • střídání ročních období

Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

 • severní polárny kruh - Významná rovnoběžka, která se nachází na 66,5° severní šířky. Severně od ní jednou ročně alespoň během jednoho dne Slunce nevychází a nezapadá.
 • obratník Raka - Významná rovnoběžka, která se nachází na 23,5° severní šířky. Nejsevernější rovnoběžka, kde úhel sklonu slunečních paprsků může dosáhnout i 90° (jednou ročně, během letního slunovratu, 20., 21. nebo 22. června).
 • Rovník - Zeměpisná šířka 0°.
 • obratník Kozoroha - Významná rovnoběžka, která se nachází na 23,5° jižní šířky. Nejjižnější rovnoběžka, kde úhel sklonu slunečních paprsků může dosáhnout i 90° (jednou ročně, během zimního slunovratu, 21. nebo 22. prosince).
 • jižní polární kruh - Významná rovnoběžka, která se nachází na 66,5° jižní šířky. Jižně od ní jednou ročně alespoň během jednoho dne Slunce nevychází a nezapadá.
 • S
 • J
 • V
 • Z
 • severní polokoule
 • jižní polokoule

Hra

Animace

 • jarní rovnodennost
 • letní slunovrat
 • zimní slunovrat
 • severní polárny kruh
 • jižní polární kruh
 • obratník Kozoroha
 • Rovník
 • obratník Raka
 • jarní rovnodennost

Vyprávění

Nebeská tělesa nad námi - mezi nimi i Slunce - se během dne zdánlivě pohybují. Vysvětlením tohoto úkazu je, že Země rotuje kolem vlastní osy, a to směrem ze západu na východ. Proto se Slunce pro zemského pozorovatele pohybuje směrem z východu na západ. Slunce zdánlivě popisuje na nebeské sféře, tedy na obloze kruhovou dráhu, která vypadá jako kupole rozprostírající se nad Zemí.

Chceme-li orientovat v rámci nebeské sféry, potřebujeme znát pojem horizont. Obecně je horizont tam, kde se setkává obloha se zemským povrchem, je to tedy průsek roviny dotýkající se zemského povrchu s nebeskou sférou.
Zenit je průsečíkem přímky vedené z bodu pozorovatele kolmo na rovinu pozorování a nebeské sféry, je to tedy ten bod na obloze, který je nad hlavou pozorovatele. Jestliže rotační osu Země rovnoběžně posuneme na místo pozorovatele a prodloužíme ji, nebeskou sféru protne v severním a jižním světovém pólu.

Ekliptika je rovina oběžné dráhy Země kolem Slunce. Rotační osa Země svírá s ekliptikou 66,5 stupňový úhel, z toho vyplývá, že sluneční paprsky během roku dopadají kolmo na zemský povrch na různých místech. Pouze dvakrát ročně jsou kolmé na rovník.

Během těchto dvou dnů Slunce stráví v každém bodě Země stejný čas nad i pod horizontem, takže délka dne a noci je stejná. Toto nazýváme jarní, respektive podzimní rovnodenností.

Během dvou dnů v roce, koncem června a prosince sluneční paprsky dopadají kolmo na rovnoběžku 23,5° severní a jižní šířky. Slunce stráví tehdy nejdelší čas nad horizontem na severní polokouli v červnu a na jižní polokouli v prosinci. Tyto dvě rovnoběžky, kde Slunce stráví poledne během těchto dvou dnů, nazýváme obratníkem Raka a Kozoroha.

Po těchto dvou dnech sluneční paprsky dopadají kolmo na rovnoběžky, které jsou umístěny níže než 23,5°. Obratník Raka a Kozoroha tedy znamená zvrat v zdánlivé cestě Slunce, Slunce obracejí k rovníku (odtud pochází jejich název). Zvrat v cestě Slunce nazýváme letním a zimním slunovratem.

Na základě toho můžeme konstatovat, že Slunce je od období jarní rovnodennosti do období podzimní rovnodennosti během poledne ve větší výšce na severní polokouli, než na jižní. Sluneční paprsky dopadají na severní polokouli ve větším úhlu sklonu a předávají více energie. Toto období je proto na severní polokouli letním půlrokem a na jižní zimním. Od období podzimní rovnodennosti do období jarní rovnodennosti je to právě naopak.

Během letního slunovratu hranice mezi dnem a nocí svírá s rotační osou Země 23,5° úhel. Kvůli tomu se tato hranice netýká míst, která jsou nad 66,5° šířky. Tyto rovnoběžky se nazývají severním a jižním polárním kruhem.

Během letního slunovratu oblasti na severní polokouli, které se nacházejí nad 66,5° jsou zcela osvětleny 24 hodin, zatímco na jižní polokouli jsou v naprosté tmě. Během zimního slunovratu je situace přesně opačná.

Kromě těchto dvou dnů postupem času je úhel svíraný rotační osou a hranicí mezi dnem a nocí stále menší než 23,5°. To znamená, že území, na kterém trvá den nebo noc 24 hodin, je stále menší.

Nakonec během jarní a podzimní rovnodennosti hranice mezi dnem a nocí bude přesně při pólech. Tehdy je délka dne a noci stejná všude na Zemi.

V zóně mezi polárními kruhy se pravidelně střídá den s nocí, ale jejich délka se mění. Délka dne závisí na zeměpisné šířce a polohy Slunce a Země, tedy od aktuálního data.

Hranice mezi dnem a nocí rozděluje rovník na dvě části, proto je tam délka dní a nocí stála: 12-12 hodin.

Související doplňky

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Časová pásma

Země je rozdělena do 24 časových pásem. Časové pásmo je ta část Země, která používá stejný standardní čas.

Životní styl Eskymáků

Iglú jsou typické obydlí postaveny Eskymáky žijícími v Arktické oblasti.

Měření času

První kalendáře a nástroje na měření času již byly používány i v civilizacích starověkého Východu.

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Planety, velikosti

Kolem Sluneční dráhy obíhají terestiálne planety, a joviální planety (plynní obři).

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt Slunce.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Added to your cart.