Půdní typy - Maďarsko (mapa)

Tato animace nám zobrazí půdní typy, které najdeme v Maďarsku.

Související doplňky

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a...

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének a bemutatása.

Tundra: ledová pustina lemovaná zelení

Skutečně je tundra taková chladná a zpustlá, jak si to představuje mnoho lidí?

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zánik jezer

Jezera nemají dlouhou životnost z hlediska geologického času.

Sluneční záření

Sluneční záření se nerušeně šíří ve vesmíru, ale dokud dorazí na zemský povrch, může narazit na...

Added to your cart.