Půdní typy - Maďarsko (mapa)

Půdní typy - Maďarsko (mapa)

Tato animace nám zobrazí půdní typy, které najdeme v Maďarsku.

Zeměpis

Klíčová slova

půdní typy, Maďarsko, půda, hnědá lesní půda, bledá lesní půda, Písečná půda, bažinaté půdy, Černozem, aluviální půdy, louka půdy, Zasolená půda, Rustně hnědá půda, mapa, příroda, zeměpis

Související doplňky

Půdní typy (půdní profily)

Tato animace prezentuje různé půdní typy.

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Obecně geografická mapa Maďarska

Tato animace zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Administrativní mapa Maďarska

Tato animace nám prezentuje nejdůležitější regiony, kraje a města v Maďarsku.

Koloběh dusíku

Atmosférický dusík je vázán bakteriemi a živé organismy jsou schopny ho přijmout ve formě různých sloučenin.

Added to your cart.