Průhlednost

Průhlednost

Tato animace vysvětluje průhlednost a neprůhlednost, princip radiografie, respektive proč určité materiály pohlcují pouze světlo určité barvy.

Fyzika

Klíčová slova

Průhlednost, barevný filtr, barva absorpce, neprůhlednost, vstřebávání, Barva, sklo, rentgenový film, rentgenové záření, Rentgenový, foton, světlo, částice, vlna, paprsek světla, filtr, kvantová mechanika, kvantová fyzika, Kvantum, atom, fyzika

Související doplňky

Scénky

Makroúroveň

 • průhledný předmět - Propouští dopadající světlo.
 • neprůhledný předmět - Pohlcuje dopadající světlo.

Mikroúroveň

 • průhledný materiál - Světlo neexcituje jeho atomy, a proto takový materiál propouští světlo.
 • neprůhledný materiál - Jeho atomy jsou excitovány fotony světla. Foton je pohlcen a jeden elektron atomu se dostává do vyššího energetického stavu. Když se elektron dostane zpět do svého původního stavu, vyloučí foton, který pak excituje další atom a celý proces se znovu opakuje. To způsobuje, že foton neumí projít neprůhledným materiálem.

Úroveň atomů

 • atom - Excituje se vlivem pohlceného fotonu: jeho elektron se dostává do vyššího energetického stavu. Když se elektron dostane zpět do svého původního stavu, vyloučí foton, jehož barva se shoduje s barvou pohlceného fotonu.

Částice neprůhledných materiálů (atomy a molekuly) umí pohlcovat fotony. Vlivem těchto fotonů se atom excituje: jeho elektron se dostává do vyššího energetického stavu. Elektron se následně dostává - vyloučením fotonu se stejnou vlnovou délkou - na svou původní energetickou úroveň. Vyloučený foton excituje elektron další částice a celý proces se znovu opakuje. Fotony se tímto způsobem mohou uvnitř materiálu dostat do pasti.

Barevné filtry

 • azurový filtr - Pohlcuje červené světlo, přes filtr prochází pouze modrá a zelená složka bílého světla. Smícháním modrého a zeleného světla vzniká azurová barva.
 • žlutý filtr - Pohlcuje modré světlo, přes filtr prochází pouze červená a zelená složka bílého světla. Smícháním červeného a zeleného světla vzniká žlutá barva.

Určité materiály pohlcují a propouštějí světlo různé vlnové délky, tj. různých barev v různé míře. Takové materiály můžeme používat jako barevné filtry. Pokud například daný materiál pohlcuje modré světlo, ale propouští červené a zelené světlo, při osvícení bílým světlem dostaneme žluté světlo.

Barevné filtry - mikroúroveň

 • atom - Atomy se excitují vlivem pohlceného fotonu. Atomy filtru nemůže excitovat foton světla jakékoliv barvy. Žlutý filtr pohlcuje fotony modrého světla.
 • vstupující bílé světlo
 • vystupující žluté světlo - Filtr pohltí modré světlo, a proto je vystupující světlo žluté.
 • atom - Atomy se excitují vlivem pohlceného fotonu. Atomy filtru nemůže excitovat foton světla jakékoliv barvy. Azurový filtr pohlcuje fotony červeného světla.
 • vstupující bílé světlo
 • vystupující azurové světlo - Filtr pohltí červené světlo, a proto je vystupující světlo azurové.

Barevné filtry - úroveň atomů

 • atom - Atomy se excitují vlivem pohlceného fotonu. Atomy filtru nemůže excitovat foton světla jakékoliv barvy. Žlutý filtr pohlcuje fotony modrého světla.
 • atom - Atomy se excitují vlivem pohlceného fotonu. Atomy filtru nemůže excitovat foton světla jakékoliv barvy. Azurový filtr pohlcuje fotony červeného světla.

Radiografie

 • rentgenový film - Zobrazí se na něm naše orgány a tkáně, a to podle toho, v jaké míře propouštějí/pohlcují rentgenové záření.
 • rentgenové záření - Je to elektromagnetické záření, podobně jako viditelné světlo, ale má kratší vlnovou délku. Některé tkáně lidského těla jsou pro rentgenové záření průhledné, zatímco jiné - například kostní tkáň - ho pohlcují. Díky tomu lze taktéž rentgenové záření použít k vytvoření snímků prostřednictvím prozáření lidského těla.

Podobně jako viditelné světlo, i rentgenové záření je elektromagnetickým zářením, ale má kratší vlnovou délku. Některé tkáně lidského těla jsou pro rentgenové záření průhledné, zatímco jiné - například kostní tkáň - ho pohlcují. Díky tomu lze taktéž rentgenové záření použít k vytvoření snímků prostřednictvím prozáření lidského těla. Rentgenové vyšetření je jednou z nejčastěji používaných zobrazovacích technologií v lékařství.

Animace

 • průhledný předmět - Propouští dopadající světlo.
 • neprůhledný předmět - Pohlcuje dopadající světlo.
 • neprůhledný materiál - Jeho atomy jsou excitovány fotony světla. Foton je pohlcen a jeden elektron atomu se dostává do vyššího energetického stavu. Když se elektron dostane zpět do svého původního stavu, vyloučí foton, který pak excituje další atom a celý proces se znovu opakuje. To způsobuje, že foton neumí projít neprůhledným materiálem.
 • azurový filtr - Pohlcuje červené světlo, přes filtr prochází pouze modrá a zelená složka bílého světla. Smícháním modrého a zeleného světla vzniká azurová barva.
 • žlutý filtr - Pohlcuje modré světlo, přes filtr prochází pouze červená a zelená složka bílého světla. Smícháním červeného a zeleného světla vzniká žlutá barva.
 • atom - Atomy se excitují vlivem pohlceného fotonu. Atomy filtru nemůže excitovat foton světla jakékoliv barvy. Žlutý filtr pohlcuje fotony modrého světla.
 • vstupující bílé světlo
 • vystupující žluté světlo - Filtr pohltí modré světlo, a proto je vystupující světlo žluté.
 • rentgenový film - Zobrazí se na něm naše orgány a tkáně, a to podle toho, v jaké míře propouštějí/pohlcují rentgenové záření.
 • rentgenové záření - Je to elektromagnetické záření, podobně jako viditelné světlo, ale má kratší vlnovou délku. Některé tkáně lidského těla jsou pro rentgenové záření průhledné, zatímco jiné - například kostní tkáň - ho pohlcují. Díky tomu lze taktéž rentgenové záření použít k vytvoření snímků prostřednictvím prozáření lidského těla.

Vyprávění

Průhledná tělesa propouštějí dopadající světlo, zatímco neprůhledná tělesa ho pohlcují. Pro vysvětlení tohoto jevu je třeba porozumět způsob pohlcování částic světla, tj. fotonů.

Částice materiálů (atomy a molekuly) umí pohlcovat fotony. Vlivem těchto fotonů se atom excituje: jeho elektron se dostává do vyššího energetického stavu. Elektron se následně dostává - vyloučením fotonu se stejnou vlnovou délkou - na svou původní energetickou úroveň. Vyloučený foton excituje elektron další částice a celý proces se znovu opakuje. Fotony se tímto způsobem mohou uvnitř materiálu dostat do pasti.

Atom nebo molekulu nemůže excitovat foton světla jakékoliv barvy. Určité atomy a molekuly dokážou pohltit fotony světel více barev, a proto jsou materiály složené z takových částic neprůhledné. Částice průhledných materiálů světlo nepohlcují, fotony mohou projít přes tento materiál bez jakýchkoliv překážek.

Pokud materiál pohlcuje pouze foton světla určité barvy a ostatní fotony propouští, světlo, které projde tímto materiálem, je barevné. Tento jev se používá i v případě barevných filtrů. Pokud například daný materiál pohlcuje modré světlo, ale propouští červené a zelené světlo, při osvícení bílým světlem dostaneme žluté světlo.

Podobně jako viditelné světlo, i rentgenové záření je elektromagnetickým zářením, ale má kratší vlnovou délku. Některé tkáně lidského těla jsou pro rentgenové záření průhledné, zatímco jiné ho pohlcují. Díky tomu lze taktéž rentgenové záření použít k vytvoření snímků prostřednictvím prozáření lidského těla.

Související doplňky

Rutherfordův experiment

Rutherfordův experiment prokázal existenci kladně nabitých atomových jader. Výsledky vedly k vypracování nového modelu atomu.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Jak funguje LCD obrazovka?

LCD obrazovka vytváří obraz pomocí aktivity kapalných krystalů.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po LED osvětlení.

Fyzici, kteří změnili svět

Tito vynikající vědci měli obrovský vliv na rozvoj fyziky.

Jak funguje PET-CT?

Pomocí PET-CT můžeme získat vizuální informace o našich vnitřních orgánech bez jakýchkoliv chirurgických zásahů.

Jak to funguje? - Kinovy ​​projektor

Tato animace nám představí strukturu a provoz tradičního kina.

Jak to funguje? - Plazmová televize

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování plazma televize.

Odraz a lom světla

Paprsek světla se odráží a láme se na rozhraní dvou médií s různými indexy lomu.

Počítačová tomografie

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování počítačové tomografie.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Jak funguje elektronový mikroskop?

Tato animace nám představí strukturu a fungování elektronových mikroskopů.

Optické přístroje

V současnosti se používá široká škála optických přístrojů od mikroskopů až po dalekohledy.

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš každodenní život.

Stíny

Změna světelných podmínek během jednotlivých ročních období. Měření výšky pomocí stínu.

Added to your cart.