Propan (C₃H₈)

Propan je třetí člen homologické řady alkanů.

Související doplňky

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Je to kapalina s nízkým bodem varu a nepříjemným zápachem.

Barva rajčete

Proč má rajče červenou barvu?

Dehydratace cukru pomocí kyseliny sírové

V následujícím experimentu necháme zreagovat řepný cukr, tedy sacharózu s kyselinou sírovou.

2-metylbután (C₅H₁₂)

Je jedním z izomerů pentanu, používá se i jako rozpouštědlo.

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři...

Výroba vodíkového plynu

Vyrobme vodíkový plyn ze zinkového prášku a kyseliny chlorovodíkové! Podívejme se, co bude ve...

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, který se nachází v mléce savců.

Added to your cart.