Přistav

Přistav

V přístavu musí být zajištěna potřebná infrastruktura a služby pro námořní dopravu.

Zeměpis

Klíčová slova

přístav, doprava, Vodní doprava, lodní, loď, logistika, obchod, průmysl, infrastruktura, služba, nákladní doprava, přeprava cestujících, povinnost, volný port, kontejnerového terminálu, mapa, Mapa znalosti, Země světa, Země, Humánní geografie, společnost, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Přístav

 • suchý dok
 • nákladní přístav
 • přístav pro cestující
 • ropný přístav
 • bezcelní sklad
 • kontajnerový terminál
 • maják
 • řídící věž
 • vlnolam

Přístavní zóna: ekonomická zóna spojená s přímořským osídlením, v níž jednotlivé stavby a společensko-ekonomické činnosti přímo či nepřímo souvisejí s přepravou zboží a osob.

Služby a průmysl typický pro přístavy:

1. služby, které poskytuje přístav (skladování a distribuce přijatého a vydávaného zboží);

2. služby zajišťující fungování přístavu (např. nakládání a vykládání, balení, oprava lodí, proclení, finanční služby, pojištění zboží, přeprava, bezpečnostní služby, pohostinství, informační služby);

3. průmysl v přístavu, který zpracovává hromadné zboží, které přivážejí lodi a zboží určené na export, které se dostává do přístavu po souši (např. hutnictví, petrochemický průmysl, dřevařský průmysl, textilní průmysl, potravinářský průmysl);

4. průmysl spojený s námořnictvem (např. výroba lodí)

Ropný přístav

 • ropný tanker
 • nádrž na ropu
 • čerpadlo na ropu

Přístav pro cestující

 • dopravní loď
 • řídící věž
 • parkoviště
 • administrativní budova

Kontejnerový přístav

 • jeřáb
 • průmyslová kolej
 • kontajnery
 • chladící kontejnery
 • kontejnerová loď

Animace

 • nákladní přístav
 • bezcelní sklad
 • kontajnerový terminál
 • nádrž na ropu
 • jeřáb
 • průmyslová kolej
 • kontajnery
 • dopravní loď
 • řídící věž
 • parkoviště
 • administrativní budova

Největší přístavy

 • Ning-po
 • Šanghaj
 • Singapur
 • Rotterdam, Antwerpy
 • Kanton
 • Tchien-ťin
 • Port Hedland
 • Houston
 • New Orleans
 • Busan
 • Nagoja
 • Port Kelang
 • Mys Dobré naděje
 • Malacký průliv
 • Panamský průplav
 • Hornský mys
 • Suezský průplav
 • Gibraltarský průliv

Vyprávění

Přístavy jsou uzly vodní dopravy, logistickými, průmyslovými a obchodními centry.
Rozlišujeme přepravu zboží a osob, místa jejich obsluhy jsou oddělena.

Přístavy určené pro přepravu osob se nacházejí v centru velkoměst, rekreačních oblastech. Pro uspokojení potřeb cestujících zde najdeme restaurace, hotely a banky. Prvořadou funkcí přepravy zboží je vyložení a naložení zboží na lodě, v případě potřeby skladování zboží. Větší přístavy dnes již zajišťují komplexní funkce, jako jsou proclení, třídění zboží, administrativní úkoly, údržba a oprava lodí.
Přístav musí mít dobrý dopravní systém, potřebná je vnitřní železnice a nakládací zařízení. Pomocí jeřábů lze zboží přeložit z lodi rovnou na železnici. Na skladování kontejnerů se používají tzv. kontejnerové terminály. Některé druhy zboží je třeba skladovat speciálním způsobem: pšenice, krmivo se skladuje v silech, zatímco ropa ve speciálních nádržích.

Pod hromadným zbožím rozumíme takové zboží, které je přepravováno v sypané formě, například obilí, olejnatá semena, krmivo, cukr atd. V přístavu zkontrolují hmotnost a kvalitu přijatého hromadného zboží.

Svobodné přístavy jsou takové přístavy, kde se přeložení a skladování zboží uskutečňuje bez celní kontroly.

Související doplňky

Kontejnerová loď

Komerční námořní cesty kontejnerových lodí, které se rozšířily po druhé světové válce tvoří globální síť.

Maják

Maják je stavba při pobřeží sloužící na navigaci a pomoc při řízení lodi na moři.

Dopravní sítě

Animace představuje suchozemní, vodní a vzdušné dopravní uzly.

Letiště

Letiště poskytují potřebnou infrastrukturu a služby nezbytné pro letectví.

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Panamský průplav

Panamský průplav je umělá plavební cesta, která byla vytvořena na zkrácení lodních cest mezi Tichým a Atlantským oceánem.

Průmyslový park

Průmyslový park zajišťuje infrastrukturu a služby pro firmy.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Největší zaoceánský parník v době svého vzniku.

Suezský průplav

Suezský průplav je umělou vodní cestou mezi Rudým a Středozemním mořem.

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Vznášedlo, mark SR N4

Vznášedlo je dopravní prostředek pohybující se na přetlakované vrstvě vzduchu těsně nad povrchem vody.

Added to your cart.