Povrchové napětí

Povrchové napětí

Povrchové napětí je charakteristickou vlastností kapalin, která jim umožňuje nabýt tvar s nejmenším možným povrchem.

Fyzika

Klíčová slova

povrchové napětí, vzlínání, kapilární, soudržnost, přilnavost, smáčení, Merkur, Kapka vody, rybník bruslař, menisku, kapalina, částice, vodní hladina, molekula vody, hmyz, hustota, fyzika, Koule

Související doplňky

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Svíčka

Lidstvo používá svíčky na svícení již od pravěku.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Průhlednost

Tato animace vysvětluje průhlednost a neprůhlednost, princip radiografie, respektive proč určité materiály pohlcují pouze světlo určité barvy.

Added to your cart.