Polynéská rodinná usedlost (Samoa, 15. století)

Polynéská rodinná usedlost (Samoa, 15. století)

Budovy tradiční samojského rodinné usedlosti odrážejí výjimečnou kulturu místních obyvatelů.

Výtvarné umění

Klíčová slova

Životní styl, osada, kultura, polynéský, ostrov, Tichý oceán, loď, Polynésie, Samoa, 15. století, Středověk, architektura, obydlí, Rodina, tropické podnebí

Související doplňky

Otázky

 • Ve kterém oceánu se nachází Samoa?
 • Ke kterému geografickému regionu patří Samoa?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nSamoa se rozprostírá na několika ostrovech.
 • Jakou rostlinu bychom nenašli na Samoi?
 • Pro kterou budovu byl typický kruhový půdorys?
 • Který materiál nebyl typický pro tradiční samojské budovy?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nStruktura tradičních samojských osídlení byla různorodá.
 • Která budova se nacházela nejblíže ke vchodu?
 • Která budova se nacházela nejdále od vchodu?
 • Kolik materiálu na vázání si vyžaduje výstavba tradičního samojského domu (fale)?
 • Pomocí jakého materiálu svazovaly trámy tradičních samojských domů?
 • Jaké zvíře nežije na Samoi?
 • Která budova byla domovem pro rodinu majitele pozemku?
 • Co neměli tradiční samojské budovy?
 • Které samojské slovo znamená „dům“?

Scénky

Související doplňky

Polynéský katamaran

Polynésané procestovali obrovské vzdálenosti se svými speciálními loděmi.

Moai (Velikonoční ostrov, 16. století)

Tento malý ostrov nacházející se v Tichém oceánu se stal známým díky jeho výjimečným kamenným sochám.

Životní styl Eskymáků

Iglú jsou typické obydlí postaveny Eskymáky žijícími v Arktické oblasti.

Africká vesnice (Súdán)

Africké vesnice se přizpůsobují přírodním podmínkám a odrážejí kulturu místních kmenů.

Beduínský tábor

Životní styl polonomádných kmenů žijících v poušti se dokonale přizpůsobil klimatickým podmínkám a životnímu prostředí pouště.

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Vikinské osídlení (10. století)

Svérázné osady Vikingů byly založeny nejen ve Skandinávii, ale i ve vzdálených oblastech.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Added to your cart.