Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Související doplňky

Viskozita kapalin (pozorování)

Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč med stéká z lžičky pomaleji než voda?

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Endotermická reakce

Hydroxid barnatý reaguje s dusičnanem amonným, přičemž absorbují teplo ze svého prostředí.

Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Inteligentní plastelína

Díky výjimečným schopnostem elastomerů můžete být svědkem překvapivého triku.

Nehořlavý papírový kapesník (pozorování)

Podívejme se do zákulisí filmových a gastronomických triků: proč hořící předměty vždy neshoří?

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Molekula úkol II. (Polarita)

Úkol na prohlubování a procvičování pojmů polarity molekul.

Added to your cart.