Peroxid vodíku (H₂O₂)

Peroxid vodíku (H₂O₂)

Peroxid vodíku je sloučenina kyslíku a vodíku. Je bezbarvá kapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíku je větší než hustota vody.

Chemie

Klíčová slova

peroxid vodíku, oxidant, dezinfekční prostředek, bělidlo, bělení, zhroutit se, anorganické, chemie

Související doplňky

Hydroxylový iont (OH⁻)

Sloučenina iontů vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Vodík (H₂)

Vodík je bezbarvý plyn bez zápachu. Je lehčí než vzduch. Je nejčastějším prvkem ve vesmíru.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Added to your cart.