Perla

Perla

Některé měkkýše produkují perly, aby se chránily před škůdci nebo špínou. Perly jsou používány pro výrobu šperků.

Biologie

Klíčová slova

perla, šperk, semi-drahých kamenů, slávka jedlá, parazit, perleť, lov perel, zvíře, měkkýši, Mollusca, biologie

Související doplňky

Perlorodka říční

Druh měkkýše rozšířeného ve sladkých vodách.

Amoniti, podtřída čtyřžábrých hlavonožců.

Patřily do skupiny hlavonožců s vnější vápenatou schránkou. Jejich fosílie jsou důležité ukazatele.

Kachna divoká

Na příkladu kachny divoké vám představíme anatomii ptáků.

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využití v průmyslu.

Džunka

Tyto lodě byly vybaveny charakteristickými plachtami a použili je na vojenské a obchodní účely.

Diamant

Je to alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, nejtvrdší přírodní látka.

Indický maharádža a jeho manželka (18. století)

Maharádžové byli hinduističtí vládci jednotlivých oblastí Indie.

Ludvík XIV. (král Slunce)

Tento francouzský panovník byl jedním z nejdéle panujících evropských králů.

Tradiční arabská plachetnice (Sambuk)

Největší druh arabských plachetnic, tyto lodě se často používají v Perském zálivu jako obchodní plavidla.

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Added to your cart.