Peptidová vazba

Peptidová vazba

Aminokyseliny, z nichž sestávají proteiny, se spojují pomocí peptidové vazby.

Chemie

Klíčová slova

peptidové vazby, amidové vazby, dipeptid, tripeptid, polypeptid, protein, C-konec, N-konec, aminovou skupinu, karboxylová skupina, aminokyselina, Glycin, Alanin, Organická postranní řetězec, uvolnění voda, spatial structure, proteosyntéza, enzym, organický, biochemie, chemie

Související doplňky

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Alanin (C₃H₇NO₂)

Je to nepolární aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, jejichž molekuly jsou zrcadlovým obrazem.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Added to your cart.