Pentan (C₅H₁₂)

Pentan je pátým členem v homologické řadě alkanů. Je bezbarvá hořlavá kapalina.

Související doplňky

Dimethylamin (NH (CH₃) ₂)

Je to bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, v průmyslu široce používán.

Odbarvení růže použitím chlorového plynu

V našem experimentu odbarvíme růži pomocí chlorového plynu.

Benzen (C₆H₆)

Patří do skupiny aromatických sloučenin a její nejjednodušším benzenoidným uhlovodíkům.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mohou být uspořádány do homologické řady.

Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Je jedním z izomerů penténu.

Fenol (C₆H₅OH)

Fenol je nejjednodušším zástupcem skupiny aromatických hydroxyderiváty.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

Added to your cart.