Pentan (C₅H₁₂)

Pentan je pátým členem v homologické řadě alkanů. Je bezbarvá hořlavá kapalina.

Související doplňky

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

Kyselina stearová (kyselina oktadekanová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to bílá, pevná, na hmat mastná látka. Je složkou rostlinných olejů a zvířecích tuků.

Ethylacetát (C₄H₈O₂)

Je to jedním z nejdůležitějších esterů, vzniká reakcí ethanolu s kyselinou octovou.

Reakce koly s mlékem

Co se stane, když tyto dobře známé a z chemického hlediska zajímavé tekutiny smícháme?

Oxidace alkoholu (pozorování)

Zkoumání barvy měděného drátu po vystavení teplu a následně v páře ethanolu.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Dehydratace cukru pomocí kyseliny sírové

V následujícím experimentu necháme zreagovat řepný cukr, tedy sacharózu s kyselinou sírovou.

Valin

Valin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Added to your cart.