Pavoučí vlákno, pavučina

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je vyšší než u oceli.

Biologie

Klíčová slova

pavouci, pavučina, pavouk, pavoučí vlákno, tkaní pavučina, zahrada pavouk, pavoukovci, hedvábí žláza, snovací bradavka, zdědil koordinace pohybu, chelicera, přední část těla, zadní část těla, členovec, zvíře, biologie

Související doplňky

Scénky

Darwinův křižák

Anatomie

 • max. 2 cm
 • snovací bradavky
 • jednoduché oči - Pavoukovci mají 8 jednoduchých očí.
 • chelicera - Tento orgán používá k uchopení kořisti. Připojuje se k němu jedová žláza. Pavouk do těla kořisti vstřikuje trávicí enzymy a následně vysaje tkáně ve formě tekutiny. Toto nazýváme mimotělním trávením.
 • nohy - Pavoukovci mají 4 páry článkovaných kráčivých nohou.
 • přední část těla - Vzniká srůstem hlavy a hrudi.
 • zadní část těla
 • makadla - Během evoluce se vyvinuly z nohou. Fungují jako mechanický a chemický smyslový orgán.

Snovací žlázy

 • snovací žlázy - Produkují tekuté bílkoviny, které se nazývají pavoučím hedvábím.

Tkaní sítě

Struktura pavoučího vlákna

 • obal
 • jádro
 • bílkovinné vlákno
 • pavoučí vlákno - Pevnost pavoučího vlákna v tahu je větší než v případě oceli, zatímco jeho hustota je menší než hustota nylonu; je mimořádně pružné. Pavoučí vlákno s tloušťkou plnicího pera by bylo schopno zastavit dopravní letadlo.

Pružnost pavoučího vlákna

 • ß-skládaný list - Není pružný, v případě sítě zvyšuje pevnost v tahu.

Animace

Vyprávění

Madagaskarský křižák Darwinův tká nejsilnější pavoučí vlákno.

Povrch jeho sítě může mít téměř tři metry čtvereční, přičemž fixační body mohou být od sebe vzdáleny i 25 metrů.
Pavouci používají vlákno pro různé účely. Vyrábějí z něj síť určenou na lov, do tohoto vlákna balí svou kořist a ochraňují pomocí něj své potomstvo.

V zadní části těla se nacházejí snovací žlázy, které produkují vlákno s různými vlastnostmi pro různé účely.

Vnější vrstva pavoučího vlákna tvoří obal, který obklopuje jádro. Jádro obsahuje bílkovinná vlákna, která v některých úsecích vytvářejí beta-skládané listy.

Pavoučí vlákno má velkou pevnost v tahu díky tomu, že beta-skládané listy jsou velmi odolné a nejsou elastické. Bílkovinné úseky mezi listy jsou flexibilní, díky čemuž je vlákno pružné. Pavoučí vlákno lze natáhnout na trojnásobek původní délky, přestonásledně získá zpět svou původní délku. Jeho pevnost v tahu je pětkrát větší než v případě oceli, zatímco jeho hustota je menší než hustota nylonu.Díky těmto mimořádnýmvlastnostem probíhají nejrůznějšívýzkumy syntetické výroby a využití pavoučího hedvábí.

Související doplňky

Fibroín

Je to vláknitý protein vylučovaný housenkou Bource morušového.

Mexická redknee tarantule

Jeden z nejznámějších druhů pavouků, který je často držen v domácnosti. Jeho kousnutí není smrtelné.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Alanin (C₃H₇NO₂)

Je to nepolární aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, jejichž molekuly jsou zrcadlovým obrazem.

Bělásek zelný

Bělásek zelný je rozšířený druh motýla, na jehož příkladu poznáme anatomii motýlů.

Chroust obecný

Je rozšířený brouk v Evropa. Jeho larvy známé pod jménem ponravy jsou považovány za škůdce.

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý život trvá jen jeden den, během kterého se páří.

Koutník zavlečený

Jedovaté štípnutí koutníka zavlečeného znamená velké ohrožení pro lidský organismus.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a rozmnožování brouků.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Medúza

Medúzy jsou volně plovoucí žahavci. Je to nejstarší druh zvířat, které mají skutečné tkáně.

Perlorodka říční

Druh měkkýše rozšířeného ve sladkých vodách.

Added to your cart.