Oxid uhličitý (CO₂) (první stupeň)

Oxid uhličitý (CO₂) (první stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Chemie

Klíčová slova

oxid uhličitý, Suchý led, Molekula, Skleníkový efekt, spalin, Spalování, úplné spalování, pi vazba, sigma vazba, Fotosyntéza, lineární molekula, kyselina uhličitá, obecná chemie, anorganické, chemie

Související doplňky

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Oxid uhličitý (CO₂) (střední stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Oxid uhelnatý (CO) (střední stupeň)

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Dýchací soustava

Dýchací soustava je odpovědná za příjem kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezbarvá kapalina bez zápachu, vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě.

Kyslík (O₂) (první stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Oxid uhelnatý (CO) první stupeň

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Palivový článek

Palivový článek je šetrný k životnímu prostředí, přeměňuje přímo chemickou energii paliva a okysličovadla na elektrickou energii.

Diamant

Je to alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, nejtvrdší přírodní látka.

Grafit

Je to alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky.

Added to your cart.