Oxid dusnatý (NO₂)

Oxid dusnatý je radikál, je velmi reaktivní díky svému volnému elektronu. Je jedovatý plyn.

Související doplňky

Brom (Br₂)

Je jedním z halogenů, způsobuje vážné podráždění kůže.

Fluorovodík (HF)

Jeden z halogenovodíků, vysoce agresivní látka.

Bromid stříbrný (AgBr)

Je to nažloutlá krystalická látka, na přímém slunečním světle se bromid stříbrný postupně...

Bílý fosfor (P₄)

Je alotropickou modifikací fosforu.

Sirovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý....

Vodík (H₂)

Vodík je bezbarvý plyn bez zápachu. Je lehčí než vzduch. Je nejčastějším prvkem ve vesmíru.

Dusík (N₂) (první stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, jen velmi těžko reaguje s jinými chemickými sloučeninami,...

Reakce hliníku a bromu (pozorování)

Tento halogenový prvek a kovy slučováním vytvářejí bromidy.

Added to your cart.