Odlesňování

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Zeměpis

Klíčová slova

lesní ničení, deštný prales, lidská činnost, znečištění životního prostředí, spálení, eroze, klimatické změny, Globální oteplování, škody na životním prostředí, problémy životního prostředí, ochrana životního prostředí, průmysl, zemědělství, chov zvířat, biodiverzita, kontaminace, Amazonka, Afrika, Indonésie, Země, Země světa, prostředí, olejná palma, káva, kakaové boby, tropy, vyhynutí, vyhynulý, společnost, Humánní geografie, zeměpis, biologie

Související doplňky

Otázky

 • O kolik stupňů by byla nižší průměrná teplota Země bez skleníkového efektu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKvůli skleníkovému efektu je průměrná teplota Země vyšší.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKyslík je skleníkový plyn.
 • Co vzniká během fotosyntézy?
 • Co není potřeba v případě fotosyntézy?
 • Který plyn není skleníkový?
 • Co je evapotranspirace?
 • Co je půdní eroze?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKvůli odlesňování se zvyšuje hladina podzemní vody.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKvůli odlesňování se koncentrace solí na povrchu snižuje.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKvůli odlesňování se mění množství srážek.
 • Jak se mění množství srážek na odlesněných území?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nOdlesňování přispívá ke zvyšování obsahu živin v půdě.
 • Jak ovlivňuje odlesňování podnebí na naší Zemi?
 • Který druh zvířete se dostal na hranici vyhynutí kvůli klučení deštných lesů?
 • Jaká je souvislost mezi hamburgerem a klučením lesů?
 • V čem se nenachází olej palmy olejné, která se pěstuje na odlesněných území?
 • Jak velká rozloha deštných lesů byla vyklučena v posledních 25 letech?
 • Na jaké účely se používají stromy z vyklučených lesů?
 • Na jaké účely se nevyužívají území vyklučených lesů?

Scénky

Související doplňky

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Vegetační stupně lesů

Stupně různých typů lesů se mohou lišit.

Borovice lesní

Jeden z nejrozšířenějších druhů borovic na světě, který pochází z Eurasie.

Dronte mauricijský (Dodo)

Již vyhynulý pták dodo, který byl neschopný na let, se stal symbolem vyhynulých živočichů.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Půdní typy (půdní profily)

Tato animace prezentuje různé půdní typy.

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský je hmotností největší živý organismus.

Výroba papíru

Výroba papíru má již dvoutisíciletou minulost.

Znečištění životního prostředí

Přímý negativní vliv lidstva na životní prostředí se nazývá znečištění.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší v průmyslu, zemědělství a ve městech.

Added to your cart.