Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Dějepis

Klíčová slova

Životní styl, obydlí, obývák, Řek, Hellas, Řecko, starověk, geometrické uspořádání, polis, struktura osídlení, kuchyň, aula, dekorativní brána, Zeus, přijímací pokoj, koupelna, panoráma města, Část ulice

Související doplňky

Otázky

 • Obvykle jaký půdorys měli obytné domy ve starověkém Řecku?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nObytné budovy osídlení ve starověkém Řecku byly uspořádány do ulic.
 • Na čem záviselo vnější zdobení domu?
 • Co obvykle pokrývalo vrch obytných budov ve starověkém Řecku?
 • Jak se nazýval vnitřní velký dvůr obytných domů?
 • Jakou místnost (do které se mohlo vcházet z ulice) často umisťovali v přízemí obytných budov?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nLožnice pro ženy a muže byly ve starověkém Řecku v obytných domech odděleny.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nZařízení obytných domů ve starověkém Řecku bylo všude podobné.
 • Z čeho byla vyrobena většina nábytku, kterými byly zařízené obytné domy ve starověkém Řecku?
 • Jaký nábytek nebyl typický\npro obytné domy ve starověkém Řecku?
 • Která místnost byla nejdůležitější částí obytných domů ve starověkém Řecku?
 • Obvykle jak vytápěli\npokoje v obytných domech?
 • Kde spávali otroci rodiny?
 • Kdo byl zodpovědný za řízení a kontrolování otroků?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nHlava rodiny přijímala v přijímací místnosti obvykle pouze hosty mužského pohlaví.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nŽeny se mohly stýkat s mužskými členy rodiny pouze ve svých ložnicích.
 • Jak se nazývají typické hliněné nádoby, které se používaly ve starověkém Řecku na skladování?
 • Co nemohli starověcí Řekové skladovat ve svých hliněných nádobách?
 • Jaká rostlina se nemohla vyskytovat v komorách starověkých Řeků?
 • Jaká rostlina se nemohla vyskytovat v komorách starověkých Řeků?
 • Obvykle co bylo zdrojem světla\npro přízemní místnosti obytných domů ve starověkém Řecku?
 • Obvykle kolik pater\nměli běžné obytné domy ve starověkém Řecku?
 • Které tvrzení platí pro běžnou rodinu ve starověkém Řecku?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPodle starořeckých zvyklostí host nesměl vstoupit do těch pokojů, kde se zdržovali ženy nebo děti.
 • Obvykle kde skladovali\nsvůj oděv starověcí Řekové?
 • Jaký oděv nenosili\nstarověcí Řekové?
 • Jakou rozlohu měli běžné řecké obytné domy v 4. stol. před Kr.?
 • Obvykle kdo vychovával chlapce ve starověkém Řecku?

Scénky

Řecká ulice

Obytné budovy ve starověkém Řecku

Starověké helénské domy měly obvykle obdélníkový půdorys a geometrické uspořádání. V rámci osídlení byly uspořádány do ulic, zatímco na venkově (podobně jako v případě římských statků) se stavěly samostatně stojící domy.
Obytné domy byly většinou jednopatrové nebo dvoupatrové. Jejich velikost, vnější zdobení a zařízení interiéru odrážely finanční situaci majitele.

Řekové používali při stavbě domů cihly a dřevo. Jejich vrch pokrývaly tašky.
Podle typického půdorysného uspořádání vchod vedl od střední (větší) brány na centrální dvůr. Tento velký dvůr (aula) byl místem rodinného života. Ze tří stran byl obklopen krytou sloupovou chodbou. Z ní se vcházelo do přízemních místností a pokojů v patře. Často byla součástí domu i dílna nebo obchod, do kterých se vcházelo z ulice.

Dům

Průřez domu

 • otevřené nádvoří (aula)
 • brána
 • sloupová chodba
 • Diův oltář
 • přijímací místnost
 • koupelna
 • kuchyně
 • pokoj pro muže
 • pokoj pro ženy

Ložnice

Ložnice pro ženy a muže byly odděleny. Místnosti pro ženy byly zpočátku v patře, zatímco pokoje pro muže (andronitis) byly v přízemí. Později i ložnice pro muže byly umístěny v patře, ale v jiné části budovy.
Do pokojů se dalo dostat přes dveře, které se otevíraly z chodby nad dvorem. Zařízení pokojů bylo různé, od jednoduchého až po luxusní.

V běžné ložnici se nacházela postel, malý stolek, židle bez opěradla (nebo s nízkým opěradlem). Nábytek byl dřevěný. Zdobení interiéru záviselo na finanční situaci majitele.

Jiné místnosti

Ve většině řeckých obytných domů byla i místnost určená pro osobní hygienu. Její vybavení bylo dost jednoduché: nacházela se v ní pouze vana a umyvadlo vyrobené z hlíny.
V přízemí byly umístěny ložnice pro otroky. Ty byly samozřejmě menší a zařízené jednodušeji než pokoje určené pro rodinné příslušníky.
Okna byly většinou pouze v pokojích nacházejících se v patře. (Zdrojem světla v případě pokojů umístěných v přízemí byly dveře, které vedly na dvůr.)

Přijímací místnost

Přijímací místnost

Přijímací místnost byla umístěna v přízemí budovy. V této místnosti pán domu přijímal své hosty mužského pohlaví. Během dlouhých rozhovorů se obvykle zkonzumovalo velké množství vína, které otroci nosili z blízké komory (respektive kuchyně).
Místnosti byly vytápěny pomocí kovových nádob, ve kterých bylo žhavé dřevěné uhlí. To dlouho udržovalo teplo a kovová nádoba ho vyzařovala do místnosti.

Pokoj pro ženy

Pokoje pro ženy

Ložnice pro ženy, „dívčí pokoje“ (gynaikonitis) byly umístěny v patře v oddělené části.
Z hlediska zařízení a nábytku se lišily od mužských ložnic pouze v tom, že ženy se snažili zútulnit své prostředí pomocí záclon a ubrusů.
Dřevěné truhly, které byly umístěny na zemi, sloužily ke skladování oděvů a hodnotných předmětů.
V této místnosti ženy vykonávali i domácí práce (tkaní, předení) a přijímali ženské návštěvy.
Ženy se stýkali s ostatními členy rodiny většinou na dvoře nebo ve společenské místnosti, která se nacházela v přízemí. Manželka byla zodpovědná za dohlížení na otroky, ale i ona se aktivně podílela na domácích pracích.

Kuchyně

Kuchyně a jídelna

Kuchyně, komora a skladovací místnost se nacházela v přízemí a vcházelo se do nich ze zadní části dvora.
Na kuchyňské podlaze bylo z cihel vytvořeno ohniště. Hliněné nádoby, které se používaly na vaření, ukládali do ohniště na dřevěné uhlí. Hliněné nádoby používali kromě vaření i na skladování. Typickým tvarem nádob byla amfora.
Při kuchyni se nacházela místnost pro muže (andron). V této místnost trávil většinu svého času pán domu se svými hosty. Zde se prováděly hostiny, kterých se mohli účastnit pouze muži. Podávané jídlo a nápoje konzumovali vleže, opírajíc se o loket.

Procházka

Animace

Vyprávění

Typické osídlení starověkého Řecka představovali vesnice na venkově a města postavená v centru polis.
Obytné domy ve městech byly uspořádány do ulic, díky čemuž byla struktura osídlení přehlednější.
Obytné domy byly obvykle jednopatrové nebo dvoupatrové budovy, které byly postaveny ze dřeva a cihel. Měli vybělené stěny a vrch pokrývaly tašky. Jejich velikost, vnější zdobení odrážely finanční situaci majitele.
Starověké řecké domy měly obvykle obdélníkový půdorys a geometrické uspořádání.

Přes střední, větší bránu se dalo dostat na vnitřní dvůr (aula), který byl centrální částí budovy. Aula byla místem rodinného života. Ze tří stran byla obklopena krytou sloupovou chodbou, z níž se vcházelo do přízemních místností a pokojů v patře.

V přízemí byla vytvořena přijímací místnost, kde pán domu přijímal své hosty. Při ní se nacházela jídelna, kuchyně a komora.
V přízemí byla situována i místnost určená pro osobní hygienu, ložnice pro otroky a různé skladovací místnosti.
Často byla součástí domu i dílna nebo obchod, do kterých se vcházelo z ulice.

Do pokojů v patře se dalo dostat přes dveře, které se otevíraly z chodby nad dvorem.
Pokoje pro muže a ložnice pro ženy (dívčí pokoje) byly odděleny. Okna byly většinou pouze v pokojích nacházejících se v patře. (Do pokojů umístěných v přízemí se světlo dostávalo z vnitřního, otevřeného dvora.)

Zařízení pokojů bylo různé, od jednoduchého až po luxusní. I zdobení interiéru záviselo na finanční situaci majitele.
Nábytek byl dřevěný. Zařízení místnosti obvykle sestávalo z postele, malého stolku, několik židlí (bez opěradla nebo s nízkým opěradlem).
Dřevěné truhly, které byly umístěny v pokojích, sloužily ke skladování.
Vytápění bylo vyřešeno pomocí kovových nádob, ve kterých bylo žhavé dřevěné uhlí.

Domy v antickém Řecku byly navrženy tak, aby rodině zajistily co nejpraktičtější a nejpohodlnější prostředí.
Ulice a náměstí osídlení často zpestřovali vysázením keřů a stromů.

Související doplňky

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Starověký athénský občan a jeho manželka

Athénská demokracie fungovala díky komunitě občany s plnými právům.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým zvířatům pro zábavu diváka.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Starověká řecká obchodní loď

Pomocí plachetnic převzali Řekové od Féničanů titul "mořští voziari".

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Město Ur (3. tisíciletí př. Kr.)

Město, které se nachází v blízkosti řeky Eufrat, ve starověku bylo důležitým centrem.

Selský dům

Tyto jednopodlažní sedlácké domy byly postaveny z bláta, dřeva a válkových cihel.

Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

Tradiční japonský dům

Animace nám představuje tradiční japonský městský dům s dřevěnou konstrukcí, tedy mačiju.

Jurta

Jezdecké kočovné národy dlouho účinně používali způsob lsti prostírající útěk a pak lest, kterou předstírali obklíčením protivníka.

Added to your cart.