Obecně geografická mapa Maďarska

Obecně geografická mapa Maďarska

Tato animace zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Zeměpis

Klíčová slova

Maďarsko, reliéf, region, Északi-középhegység, Malá dunajská kotlina, Dunántúli-középhegység, Velká dunajská kotlina, Dél-Dunántúli domb- és hegyvidék, West Hungarian Borderland, Zadunají, Danube-Tisza interfluve, Transtisza, Tisza, Dunaj, Balaton, Karpatské kotlině, hydrografie, scenérie, fyzické geografie, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Administrativní mapa Maďarska

Tato animace nám prezentuje nejdůležitější regiony, kraje a města v Maďarsku.

Půdní typy (půdní profily)

Tato animace prezentuje různé půdní typy.

Půdní typy - Maďarsko (mapa)

Tato animace nám zobrazí půdní typy, které najdeme v Maďarsku.

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a tramvaje jsou prostředky veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Typy farem a vesnic

Struktura a hustota farem a vesnic závisí na geografické polohy regionu.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Added to your cart.