Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Související doplňky

Teorie kontinentálního driftu

V minulosti se mnoho geologů snažilo vysvětlit, proč pobřežní čáry jednotlivých kontinentů...

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Africká savana

Největší souvislá savana se nachází v Africe. Pokrývá přibližně třetinu kontinentu.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Horské podnební pásmo

Určujícím faktorem horského podnebního pásma je nadmořská výška.

Horninový cyklus

Díky exogenním a endogenním silám naší Země jsou horniny v neustálém koloběhu. Poznejme detaily...

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Added to your cart.