Molekula úkol VII.(Organické sloučeniny dusíku)

Úkol na procvičení o skupinách a strukturách organických dusíkatých sloučenin.

Související doplňky

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné...

Produkce amoniaku z dusíku a vodíku (Haber-Bosch proces)

Výroba amoniaku v průmyslu vyžaduje vysokou teplotu, tlak a přítomnost železa jako...

Podobné se rozpustí v podobném (pozorování)

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Oheň pod popelem

Pomocí katalyzátorů můžeme usnadnit nebo podpořit průběh takových reakcí, které by bez nich...

Reakce amoniaku s chlorovodíkem

Chlorid amonný je výsledkem reakce amoniaku a chlorovodíku.

Molekula úkol IV. (Uhlovodíky)

Úkol na procvičování učiva o uhlovodících.

Příprava směsí, separování složek 1 (pozorování)

Směsi lze separovat na základě rozdílných vlastností složek.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Added to your cart.