Molekula úkol IV. (Uhlovodíky)

Úkol na procvičování učiva o uhlovodících.

Související doplňky

Vliv teploty na chemickou rovnováhu (pozorování)

Změna barvy roztoku chloridu kobaltnatého vlivem zahřívání a chlazení.

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru jako...

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Reakce amoniaku s chlorovodíkem

Chlorid amonný je výsledkem reakce amoniaku a chlorovodíku.

Příprava směsí, separování složek 2 (pozorování)

Separace směsí na složky, pokud jedna složka je rozpustná ve vodě.

Inteligentní plastelína

Díky výjimečným schopnostem elastomerů můžete být svědkem překvapivého triku.

Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Model sopky

Na zabarvení použijeme červené potravinářské barvivo a reakcí sody a octa namodelujeme sopečnou...

Added to your cart.