Molekula úkol III. (Složené ionty)

Úkol na procvičování a prohlubování pojmů o složených iontech.

Související doplňky

Podobné se rozpustí v podobném (pozorování)

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Molekula úkol VI.(Sacharidy)

Úkol na procvičení skupin a struktury mono, di a polysacharidů.

Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou

Rozpouštění zinku v kyselině chlorovodíkové vytváří plynný vodík.

Rozpuštění NaCl

Kuchyňská sůl se rozpouští ve vodě: polární molekuly vody tvoří plášť kolem iontů.

Příprava směsí, separování složek 1

Směsi lze separovat na základě rozdílných vlastností složek.

Povrchové napětí kapalin 2.

V tomto filmu experimentujeme s potravinářskými barvivy.

Příprava směsí, separování složek 2

Separace směsí na složky, pokud jedna složka je rozpustná ve vodě.

Viskozita kapalin

Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč med stéká z lžičky pomaleji než voda?

Added to your cart.