Močová soustava

Močová soustava

Močová soustava zajišťuje vylučování škodlivých a nepotřebných látek z organismu.

Biologie

Klíčová slova

Vylučovací soustava, odstranění, moč, ledviny, močovod, močový měchýř, močová trubice, ledvinné pánvičky, ledvin pyramida, nefron, Filtrát, renální medulla, kůra, ledvinový kámen, homeostáza, lidský, anatomie, biologie

Související doplňky

Scénky

Močová soustava

 • ledviny - Její primární funkcí je vylučování: odstraňuje z krve látky, které jsou pro organismus zbytečné a škodlivé. Denně vytvoří 1,5 l moči.
 • močovod - Odvádí moč z ledvin do močového měchýře.
 • močový měchýř - Uskladňuje moč.
 • močová trubice - Odvádí moč z močového měchýře ven z těla.

Značná část energie spotřebované naším organismem slouží k udržení stálého vnitřního prostředí, tj. homeostázy. Během látkové přeměny vzniká mnoho škodlivých a nepotřebných látek, jejichž odstranění je nezbytné pro udržení homeostázy. Nepotřebnými látkami jsou: nadbytečná voda, ionty, rezidua léků a metabolický odpad.
Za odstranění těchto látek odpovídá důležitý orgán močové soustavy - ledvina. Močová soustava zahrnuje močovod, močový měchýř a močovou trubici. Močová soustava je součástí vylučovací soustavy.

V rámci vylučovacího procesu ledvinová tepna přepravuje do ledviny nepotřebné látky, zatímco ledvinová žíla odvádí krev s upraveným složením. Tekutina obsahující nadbytečné látky, tj. moč opouští ledvinu přes močovod.

Ledvina je párový orgán a nachází se v horní části břišní dutiny. Její hmotnost představuje 130-140 g, má tvar fazolí. Její prohloubená část je ledvinová branka, přes kterou procházejí žíly a nervy a zde vystupuje i močovod. Ledvina je zvenku obalena silným vazivovým pouzdrem. Hmota ledviny je tvořena kůrou a dření. V dřeni se nacházejí pyramidy, přičemž každou obklopuje tkáň kůry. Při ledvinové brance je umístěna trychtýřová dutina, ledvinová pánvička, kde se dostává moč vyloučena pyramidami. Pokračováním ledvinové pánvičky je močovod.

Stavební a funkční jednotkou ledviny je nefron. Každá ledvina obsahuje přibližně 1,2 milionů nefronů. Hlavní funkce nefronu: filtrace, zpětná absorpce a aktivní vylučování.

Počáteční část nefronu je ledvinné tělísko, které se nachází v kůře ledviny. Filtrace krve probíhá v ledvinném tělísku. Ledvinné tělísko se skládá z glomerulu (klubko rozvětvených vlásečnic) a Bowmanova pouzdra s dvojitou stěnou. Filtraci krve umožňuje velký povrch vlásečnic a vysoký tlak v nich: vlivem vysokého tlaku se filtrát dostává přes stěny vlásečnic a vnitřní stěnu Bowmanova pouzdra dovnitř pouzdra. Do Bowmanova pouzdra se denně dostává 180 litrů filtrátu. Velká část tohoto filtrátu se zpětně absorbuje z dalších sekcí nefronu, a z organismu se tak denně vyloučí pouze 1,5 litru moči.

Filtrát se dostává z ledvinného tělíska do proximálního stočeného kanálku, kde se velká část vody a sodíku dostává zpět do vlásečnic. Tento kanálek provádí i aktivní vylučování, zde se totiž dostávají do kanálkového systému nefronu ty rezidua léků a toxiny, které se nedostaly do filtrátu vznikajícího v ledvinném tělísku.

Dalším úsekem nefronu je Henleova klička, která se nachází v dřeni. Henleova klička sestává z jedné klesající a jedné stoupající větve, a snižuje množství filtrátu. V klesající větvi se z filtrátu odstraňuje voda, čímž se jeho osmotická koncentrace stále zvyšuje. V stoupající větvi Henleovy kličky se z filtrátu odstraňují sodíkové ionty, díky čemuž se jeho osmotická koncentrace snižuje.

Distální stočený kanálek hraje důležitou roli při udržování homeostázy. V tomto úseku probíhá zpětná absorpce i vylučování, které jsou regulovány pomocí hormonů. Reguluje se objem moči a krvi. Pokud se sníží objem krve proudící v organismu, vlivem hormonů se zintenzivní zpětná absorpce vody. Zpětná absorpce vody ovlivňuje i osmotický tlak krve. Iontové složení krve a její pH se také nastavuje v distálním kanálku.

Zbývající tekutina odchází přes společný sběrný kanálek ​​více nefronů. V sběrném kanálku se z moči odstraňuje voda, a tak se zvyšuje její koncentrace.
Moč proudí ze sběrných kanálků do ledvinové pánvičky, odkud se dostává do močovodu. Vylučování moči umožňuje močovod a močová trubice, přičemž za jeho dočasné uskladnění odpovídá močový měchýř, který se umí rozpínat.

Průřez ledvinou

 • ledvinová žíla - Přepravuje krev bohatou na oxid uhličitý k srdci.
 • ledvinová tepna - Zásobuje ledviny krví bohatou na kyslík.
 • močovod - Odvádí moč z ledvinové pánvičky do močového měchýře.
 • ledvinová pánvička - Zde se shromažďuje moč tvořena ledvinami.
 • ledvinová pyramida (dřeň ledviny) - Odvodní trubice nefronů vedou do dřeně ledviny a ústí do sběrné trouby.
 • kůra - Zde se nachází většina ledvinných tělísek.
 • pouzdro - Skládá se z vaziva, obaluje ledvinu.

Umístění močové soustavy v těle

 • ledviny - Její primární funkcí je vylučování: odstraňuje z krve látky, které jsou pro organismus zbytečné a škodlivé. Denně vytvoří 1,5 l moči.
 • močový měchýř - Uskladňuje moč.

Proces vylučování

 • ledvinová žíla - Přepravuje krev bohatou na oxid uhličitý k srdci.
 • ledvinová tepna - Zásobuje ledviny krví bohatou na kyslík.
 • močovod - Odvádí moč z ledvinové pánvičky do močového měchýře.

Nefrony

 • ledvinová tepna - Přepravuje do ledvin látky, které organismus nepotřebuje.
 • ledvinová žíla - Odvádí z ledvin krev, ze které byly odstraněny nepotřebné látky.
 • ledvinné tělísko
 • proximální stočený kanálek
 • distální stočený kanálek
 • Henleova klička
 • sběrný kanálek

Anatomie nefronu

 • ledviny - Její primární funkcí je vylučování: odstraňuje z krve látky, které jsou pro organismus zbytečné a škodlivé. Denně vytvoří 1,5 l moči.
 • močovod - Odvádí moč z ledvin do močového měchýře.
 • močový měchýř - Uskladňuje moč.
 • močová trubice - Odvádí moč z močového měchýře ven z těla.
 • ledvinová žíla - Přepravuje krev bohatou na oxid uhličitý k srdci.
 • ledvinová tepna - Zásobuje ledviny krví bohatou na kyslík.
 • močovod - Odvádí moč z ledvinové pánvičky do močového měchýře.
 • ledvinová pánvička - Zde se shromažďuje moč tvořena ledvinami.
 • ledvinová pyramida (dřeň ledviny) - Odvodní trubice nefronů vedou do dřeně ledviny a ústí do sběrné trouby.
 • kůra - Zde se nachází většina ledvinných tělísek.
 • pouzdro - Skládá se z vaziva, obaluje ledvinu.
 • ledvinová tepna - Přepravuje do ledvin látky, které organismus nepotřebuje.
 • ledvinová žíla - Odvádí z ledvin krev, ze které byly odstraněny nepotřebné látky.
 • ledvinné tělísko
 • proximální stočený kanálek
 • distální stočený kanálek
 • Henleova klička
 • sběrný kanálek
 • Bowmanovo pouzdro - Obklopuje glomerulus, nachází se na konci ledvinového kanálku. Tlak dosahuje v jejím nitru 3 kPa.
 • glomerulus - Skládá se z vlásečnic vycházejících z ledvinné tepny. Jeho stěna sestává z jednovrstvého epitelu. Tlak v něm dosahuje 8kPa.
 • odvodní tepénka
 • přívodní tepénka
 • proximální stočený kanálek - Zde se dostává filtrát vznikající v ledvinném tělísku. Zde probíhá pasivní zpětná absorpce značné části vody do krve. V případě většiny iontů a důležitých látek s malými molekulami také probíhá aktivní zpětná absorpce. Určité léky se zde dostávají z krve do filtrátu aktivním transportem.
 • klesající větev
 • stoupající větev
 • distální stočený kanálek - Zde probíhá konečné nastavení homeostázy, které regulují hormony.

Fungování nefronu

 • ledvinné tělísko
 • proximální stočený kanálek
 • distální stočený kanálek
 • Henleova klička

Tvorba moči

 • ledvinová žíla - Přepravuje krev bohatou na oxid uhličitý k srdci.
 • ledvinová tepna - Zásobuje ledviny krví bohatou na kyslík.
 • močovod - Odvádí moč z ledvinové pánvičky do močového měchýře.

Animace

 • ledviny - Její primární funkcí je vylučování: odstraňuje z krve látky, které jsou pro organismus zbytečné a škodlivé. Denně vytvoří 1,5 l moči.
 • močovod - Odvádí moč z ledvin do močového měchýře.
 • močový měchýř - Uskladňuje moč.
 • močová trubice - Odvádí moč z močového měchýře ven z těla.
 • ledvinová žíla - Přepravuje krev bohatou na oxid uhličitý k srdci.
 • ledvinová tepna - Zásobuje ledviny krví bohatou na kyslík.
 • močovod - Odvádí moč z ledvinové pánvičky do močového měchýře.
 • ledvinová pánvička - Zde se shromažďuje moč tvořena ledvinami.
 • ledvinová pyramida (dřeň ledviny) - Odvodní trubice nefronů vedou do dřeně ledviny a ústí do sběrné trouby.
 • kůra - Zde se nachází většina ledvinných tělísek.
 • pouzdro - Skládá se z vaziva, obaluje ledvinu.
 • ledviny - Její primární funkcí je vylučování: odstraňuje z krve látky, které jsou pro organismus zbytečné a škodlivé. Denně vytvoří 1,5 l moči.
 • močový měchýř - Uskladňuje moč.
 • ledvinová tepna - Přepravuje do ledvin látky, které organismus nepotřebuje.
 • ledvinová žíla - Odvádí z ledvin krev, ze které byly odstraněny nepotřebné látky.
 • ledvinné tělísko
 • proximální stočený kanálek
 • distální stočený kanálek
 • Henleova klička
 • sběrný kanálek
 • Bowmanovo pouzdro - Obklopuje glomerulus, nachází se na konci ledvinového kanálku. Tlak dosahuje v jejím nitru 3 kPa.
 • glomerulus - Skládá se z vlásečnic vycházejících z ledvinné tepny. Jeho stěna sestává z jednovrstvého epitelu. Tlak v něm dosahuje 8kPa.
 • odvodní tepénka
 • přívodní tepénka
 • proximální stočený kanálek - Zde se dostává filtrát vznikající v ledvinném tělísku. Zde probíhá pasivní zpětná absorpce značné části vody do krve. V případě většiny iontů a důležitých látek s malými molekulami také probíhá aktivní zpětná absorpce. Určité léky se zde dostávají z krve do filtrátu aktivním transportem.
 • klesající větev
 • stoupající větev
 • distální stočený kanálek - Zde probíhá konečné nastavení homeostázy, které regulují hormony.

Vyprávění

Značná část energie spotřebované naším organismem slouží k udržení stálého vnitřního prostředí, tj. homeostázy. Během látkové přeměny vzniká mnoho škodlivých a nepotřebných látek, jejichž odstranění je nezbytné pro udržení homeostázy. Nepotřebnými látkami jsou: nadbytečná voda, ionty, rezidua léků a metabolický odpad.
Za odstranění těchto látek odpovídá důležitý orgán močové soustavy - ledvina. Močová soustava zahrnuje močovod, močový měchýř a močovou trubici. Močová soustava je součástí vylučovací soustavy.

V rámci vylučovacího procesu ledvinová tepna přepravuje do ledviny nepotřebné látky, zatímco ledvinová žíla odvádí krev s upraveným složením. Tekutina obsahující nadbytečné látky, tj. moč opouští ledvinu přes močovod.

Ledvina je párový orgán a nachází se v horní části břišní dutiny. Její hmotnost představuje 130-140 g, má tvar fazolí. Její prohloubená část je ledvinová branka, přes kterou procházejí žíly a nervy a zde vystupuje i močovod. Ledvina je zvenku obalena silným vazivovým obalem. Hmota ledviny je tvořena kůrou a dření. V dřeni se nacházejí pyramidy, přičemž každou obklopuje tkáň kůry. Při ledvinové brance je umístěna trychtýřová dutina, ledvinová pánvička, kde se dostává moč vyloučena pyramidami. Pokračováním ledvinové pánvičky je močovod.

Stavební a funkční jednotkou ledviny je nefron. Každá ledvina obsahuje přibližně 1,2 milionů nefronů. Hlavní funkce nefronu: filtrace, zpětná absorpce a aktivní vylučování.

Počáteční část nefronu je ledvinné tělísko, které se nachází v kůře ledviny. Filtrace krve probíhá v ledvinném tělísku. Ledvinné tělísko se skládá z glomerulu (klubko rozvětvených vlásečnic) a Bowmanova pouzdra s dvojitou stěnou. Filtraci krve umožňuje velký povrch vlásečnic a vysoký tlak v nich: vlivem vysokého tlaku se filtrát dostává přes stěny vlásečnic a vnitřní stěnu Bowmanova pouzdra dovnitř pouzdra. Do Bowmanova pouzdra se denně dostává 180 litrů filtrátu. Velká část tohoto filtrátu se zpětně absorbuje z dalších sekcí nefronu, a z organismu se tak denně vyloučí pouze 1,5 litru moči.

Filtrát se dostává z ledvinného tělíska do proximálního stočeného kanálku, kde se velká část vody a sodíku dostává zpět do vlásečnic. Tento kanálek provádí i aktivní vylučování, zde se totiž dostávají do kanálkového systému nefronu ty rezidua léků a toxiny, které se nedostaly do filtrátu vznikajícího v ledvinném tělísku.

Dalším úsekem nefronu je Henleova klička, která se nachází v dřeni. Henleova klička sestává z jedné klesající a jedné stoupající větve, a snižuje množství filtrátu. V klesající větvi se z filtrátu odstraňuje voda, čímž se jeho osmotická koncentrace stále zvyšuje. V stoupající větvi Henleovy kličky se z filtrátu odstraňují sodíkové ionty, díky čemuž se jeho osmotická koncentrace snižuje.

Distální stočený kanálek hraje důležitou roli při udržování homeostázy. V tomto úseku probíhá zpětná absorpce i vylučování, které jsou regulovány pomocí hormonů. Reguluje se objem moči a krvi. Pokud se sníží objem krve proudící v organismu, vlivem hormonů se zintenzivní zpětná absorpce vody. Zpětná absorpce vody ovlivňuje i osmotický tlak krve. Iontové složení krve a její pH se také nastavuje v distálním kanálku.

Zbývající tekutina odchází přes společný sběrný kanálek ​​více nefronů. V sběrném kanálku se z moči odstraňuje voda, a tak se zvyšuje její koncentrace.
Moč proudí ze sběrných kanálků do ledvinové pánvičky, odkud se dostává do močovodu. Vylučování moči umožňuje močovod a močová trubice, přičemž za jeho dočasné uskladnění odpovídá močový měchýř, který se umí rozpínat.

Související doplňky

Ženská pohlavní soustava (střední)

Ženská pohlavní soustava jsou pohlavní orgány, které spolupracují za účelem rozmnožování.

Ženská pohlavní soustava (základní)

Ženská pohlavní soustava jsou pohlavní orgány, které spolupracují za účelem rozmnožování.

Mužská rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava se skládá z orgánů, které spolupracují s cílem rozmnožování.

Adrenalin (pokročilý)

Adrenalin, nebo jinak epinefrin, se vytváří v našem organismu během stresových situací a hraje důležitou roli v případě reakce „útok nebo útěk“.

Dýchací soustava

Dýchací soustava je odpovědná za příjem kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého.

Lidské tělo (žena)

Tato animace představuje nejdůležitější orgány lidského těla.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Nadledvina

Nadledviny jsou zodpovědné za udržování homeostázy a vyvolávají rychlou reakci ve stresových situacích.

Přední střevo

Při polykání putuje potrava z ústní dutiny do žaludku, který je poslední částí předního střeva.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Endokrinní systém

Žlázy endokrinního systému vylučují hormony, které putují do krve.

Oběhová soustava

Velký krevní oběh vede okysličenou krev po celém těle, kde se odkysličuje a malý, plicní oběh vede odkysličenou krev do plic k okysličení.

Added to your cart.