Mitóza

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Biologie

Klíčová slova

Mitóza, buněčné dělení, division of the nucleus, chromozóm, chromatin, diploidní buňka, diploidní, interphase, tělesné buňky, chromatids, centromera, DNK, cytologie, biologie

Související doplňky

Scénky

Chromozomy

Mitóza

Animace

Vyprávění

Naše tělní buňky jsou diploidní, obsahují dvě chromozomální sady, tj. z každého chromozomu mají dva kusy: jeden pochází od matky a druhý od otce. Tyto chromozomy jsou dvojchromatidové, jelikož před dělením buněk dochází k reduplikaci DNA. Obsah DNA těchto dvou chromatid se shoduje. Když se diploidní buňka dělí mitoticky, vzniknou dvě dceřiné buňky, které jsou stejně diploidní, ale jejich chromozomy jsou jednochromatidové. Pak se chromozomy rozloží a před další mitózou dojde k reduplikaci DNA. Chromozomy buňky budou dvojchromatidové a začne další dělení.
V rámci tohoto procesu se počet chromozomů nesníží jako v případě meiózy, během níž se z diploidních buněk tvoří haploidní pohlavní buňky.

Mitóza se dělí na čtyři fáze.
První fáze je profáze: z chromatinu, který se skládá z DNA a bílkovin, se vytvoří chromozomy, centrozom se dělí na dvě části a každá z nich putuje na opačný pól buňky.
V metafázi jaderná membrána zaniká. Vzniká dělící vřeténko, chromozomy se seskupí v ekvatoriální rovině.
V anafázi se chromozomy rozštěpí na chromatidy. Takto vzniklé jednochromatidové chromozomy putují k protilehlým pólům buňky.
V telofázi se buňka rozdělí a vytvoří se jaderná membrána. Pak se chromozomy rozloží.
V rámci mitózy vznikají z jedné diploidní buňky dvě diploidní buňky.

Některé naše buňky se neumí dělit: například nervové buňky, zatímco jiné buňky se dělí během celého našeho života.

Buněčný cyklus je jemně regulovaný proces; poruchy regulace mohou zapříčinit bujení buněk a vznik nádoru.

Související doplňky

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní druh buněčného dělení

Prenatální vývoj

Tato animace zobrazuje vývoj lidského embrya a plodu.

Uspořádání genetického materiálu

Eukaryotické buňky s jádry v průměru několik mikrometrů mohou obsahovat téměř 2 metry DNA svinutou vícekrát.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Added to your cart.