Mezník sochařství

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Výtvarné umění

Klíčová slova

Diskobolos, Venuše, David, Myslitel, Myrón, Alexandr, Aphrodite, Michelangelo, Rodin, Boccioni, socha, sochařství, výtvarné umění, dějiny umění, Řek, Louvre, British Museum, Florencie, New York, futurismus, impresszionizmus, helénismus, mramor, bronz, Filozofie, umělecké dílo, Světově proslulý, historie

Související doplňky

Scénky

Diskobolos

Diskobolos

Název díla: Diskobolos
Sochař: Myrón (Myrón z Eleuther)
Datum zhotovení díla: 5. století před Kr.
Materiál: bronz
Místo vystavení: originál se ztratil

Nejznámější dílo starořeckého sochaře, který tvořil v tzv. období přísného stylu, zobrazuje mladého atleta.
Umělec zachytil diskobola v nejdůležitějším okamžiku série pohybů.
Sportovec je v souladu s tehdejšími zvyklostmi zcela nahý během soutěže.
Lidské tělo je symetrické, jeho detaily jsou vyhotoveny s anatomickou přesností. Navzdory nehybnosti dokonale cítit dynamiku pohybu.
Původní bronzová socha se nezachovala (podobně jako ostatní díla Myróna), dnes můžeme vidět pouze její pozdější (hlavně z římského období) kopie z mramoru (například v následujících muzeích: British Museum, Museo Nazionale Romano).

Venuše Mélská

Venuše Mélská

Název díla: Afrodita Milóská (Venuše Mélská​)
Sochař: Alexandr z Antiochie (?)
Datum zhotovení díla: 2. století před Kr.​
Materiál: mramor
Místo vystavení: Louvre (Parřž, Francie)

Jedna z nejznámějších starověkých soch zobrazuje řeckou bohyni lásky, Afroditu.
Pojmenování „Venuše Mélská“ zahrnuje místo nálezu této sochy a římské jméno téže bohyně.
Toto dílo vytvořené v pozdním helénistickém období má více, než dva metry. Trup bohyně nezakrývá oděv, spodní část těla je zahalena pláštěm. Chybí jí paže. Původně pravděpodobně držela zlaté jablko, které dostala od trojského prince Parisa.
Toto dílo vytesané z paroského mramoru je známé nejen díky své kráse, ale i francouzské propagandě v 19. století. Faktem je, že i dnes je jednou z nejznámějších soch Venuše.

Michelangelův David

Michelangelův David

Název día: David
Sochař: Michelangelo Buonarroti
Datum zhotovení díla: 1503
Materiál: mramor
Místo vystavení: Galleria dell’Accademia (Florencie, Itálie)

Socha byla vytesána z obrovského bloku kararského mramoru, který nechali na staveništi florentské katedrály.
V roce 1463 výbor odpovědný za výstavbu katedrály pověřil sochaře Agostina di Duccioho vytesáním postavy biblického Davida. On však pouze zahájil tuto práci.
Sochu nakonec v prvních letech 16. století dokončil Michelangelo.
Jedno z nejznámějších vyobrazení Davida vyzařuje sílu a rozhodnost.
Výška této sochy přesahuje 5 metrů. David váhu svého těla přenáší na pravou nohu, dokud jeho levá noha je v nezvyklé vytočené poloze. Chlapec ve své předimenzované ruce drží prak. Na jeho těle zobrazeném s anatomickou přesností dominuje hlava vytočená do profilu a jeho přísný pohled.

Myslitel

Myslitel

Název díla: Myslitel (Le Penseur)
Sochař: François-Auguste-René Rodin
Datum zhotovení díla: 1880
Materiál: bronz
Místo vystavení: Musée Rodin (Paříž, Francie)

Rodin se považuje za otce moderního sochařství. V jeho dílech můžeme najít i znaky impresionismu a symbolismu.
Nejznámějším dílem tohoto francouzského umělce je Myslitel. Tato socha byla jednou z postav nedokončené zakázky s názvem Brána pekel, která byla inspirována Dantovy Božskou komedií.
Rodin použil formy klasického umění, ale jeho dílo toto umění zdaleka přesáhlo. Pokusil se vyjádřit úsilí, které se vynakládá při rozmýšlení. Poloha těla a každý sval dramaticky ztvárněné mužské postavy odráží koncentraci: přemýšlení je téměř hmatatelné.

Jedinečné tvary prostorové kontinuity

Jedinečné tvary prostorové kontinuity

Název díla: Jedinečné tvary prostorové kontinuity (Forme uniche della continuità nello spazio)
Sochař: Umberto Boccioni
Datum zhotovení díla: 1913
Materiál: bronz
Místo vystavení: Museum of Modern Art (New York, USA)

Tento italský umělec byl představitelem futurismu. V jeho dílech se objevuje interpretace pohybu, která je charakteristická pro tento směr: souběžnost, dynamismus, silové čáry a fyzický pohyb.
Podle něj všechny předměty vyrážejí všemi směry do nekonečna. Namísto statiky a rovnováhy v jeho dílech převládá rychlost a disharmonie.
Neutišitelný pocit pohybu se objevuje nejen na jeho malbách, ale i na jeho sochách.
I Jedinečné tvary prostorové kontinuity jsou odvážným a výjimečným pokusem realistického zobrazení prostorového pohybu znázorněním kráčení prostřednictvím dynamismu svalů.

Animace

Vyprávění

Umění bylo v každém historickém období věrným odrazem myšlení, tužeb a pocitů umělců.
Jednotlivé milníky sochařství vedle daných stylech charakterizují i ​​své tvůrce. Za individuálními formami lze však vždy najít nějaký univerzální, společný obsah.

Diskobolos vznikl v 5. století před Kr., v tzv. období přísného stylu starořeckého umění. Tato socha, která byla původně vyrobena z bronzu, je jedním z nejznámějších děl Myróna.
Zobrazuje s anatomickou přesností jednoho mladého atleta v nejdůležitějším okamžiku série pohybů prováděných během hodu diskem. Původní socha se ztratila, v současnosti můžeme obdivovat pouze její pozdější kopie z mramoru.

Venuše Mélská pochází z 2. století před Kr. je jednou z nejznámějších soch helénistického období. První část jejího názvu poukazuje na místo jejího nálezu, jeden malý řecký ostrov.
Považuje se za jednu z nejznámějších soch Venuše na světě. Zvláštností této mramorové sochy je, že jí chybí paže. V jedné ruce pravděpodobně držela zlaté jablko známé z mytologie, které dostala od Parisa.

Podobně jako bohyně lásky i postava Davida byla vždy oblíbená mezi sochaři. Jeho nejznámější zobrazení se váže k jménu renesančního mistra, Michelangela.
Toto monumentální dílo bylo vytvořeno z kararského mramoru v prvních letech 16. století. Umělec zobrazil zmíněnou biblickou postavu s anatomickou přesností.

Socha Myslitel od francouzského sochaře Rodina vznikla v druhé polovině 19. století.
Na postavě reprezentující Adama můžeme najít znaky impresionismu a symbolismu, tedy stylů, které ovlivnily umělce. Rodin chtěl vytvořit bránu pekla a tuto dramatickou postavu zhotovil v rámci tohoto projektu. Tato fascinující bronzová socha dělá téměř citelným úsilí, které se vynakládá během rozmýšlení.

Bronzová socha Umberta Boccioniho, futuristického umělce 20. století je dokonalým příkladem interpretace pohybu, který charakterizuje tento směr. Tento italský umělec prostřednictvím svého díla Jedinečné tvary prostorové kontinuity udělal výjimečný pokus zaměřený na prezentaci dynamiky pohybu. Tato socha vznikla v předvečer první světové války. Zobrazuje kráčení, namísto statiky a rovnováhy ji charakterizuje rychlost a chybějící harmonie.

Související doplňky

Figurky venuší

Malé sošky vyrobené v době kamenné pravděpodobně symbolizují plodnost a blahobyt.

Ivan Meštrović: Dějiny Chorvatů

Nejslavnější práce legendárního chorvatského sochaře zobrazuje ženskou postavu oblečenou v kroji.

Socha Apoxyomenosa

Tato svérázná starověká řecká socha byla nalezena na dně Jaderského moře.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Šikmá věž v Pise (14. století)

Středověká zvonice katedrály v Pise je nejslavnější šikmá věž na světě.

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a svérázným tvarem stavby.

Madarský jezdec

Skalní reliéf, který se nachází v Bulharsku, byl zhotoven asi na přelomu 7. a 8. století.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Náměstí Dóm (Segedín, Maďarsko)

Náměstí Dóm obsahuje téměř všechny významné památky mezi nimiž svojí jedinečností vyniká votivní kostel a pod arkádami najdeme Národní galerii portrétů.

Palác Reök v Segedínu

Projektantem nejkrásnější secesní budovy v Segedínu je Ede Magyar.

Socha svobody (New York)

Socha byla darem francouzského národa americkému ke stému výročí Dne nezávislosti.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. století)

První zastřešené novověké divadlo, které se zastávalo linie antické stavby, bylo otevřeno v roce 1585.

Moai (Velikonoční ostrov, 16. století)

Tento malý ostrov nacházející se v Tichém oceánu se stal známým díky jeho výjimečným kamenným sochám.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

Obdivujme dílnu geniálního renesančního polyhistore ve Florencii, kde jsou jeho nejdůležitější vynálezy a umělecká díla.

Added to your cart.