Metan (CH₄)

Metan (CH₄)

První člen homologické řady alkanů.

Chemie

Klíčová slova

metan, nasycený uhlovodíkový, alkan, parafín, homologní série, ropa, zemní plyn, důlní plyn, Čtyřstěn, apolární, tepelný rozklad, náhrada, organický, chemie

Související doplňky

Scénky

Kulička a palička

Plnící prostor

Vyprávění

Související doplňky

Pyridin (C₅H₅N)

Heterocyklická sloučenina, obsahující dusík. Tato kapalina s nepříjemnou vůní je bezbarvá...

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Karbamid (močovina) (CO (NH₂) ₂)

Tato organická sloučenina se nachází v moči savců, která se používá při výrobě...

Vědci v polární oblasti

Chemie nabízí mnoho příležitostí pro ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu v tomto oboru. Zde je...

Barvení květů

Na lupínky květu nastříkáme průhlednou tekutinu, následně se jejich barva změní na fialovou....

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Je to kapalina s nízkým bodem varu a nepříjemným zápachem.

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to bílá, voskovitá karboxylová kyselina s velkým počtem uhlíkových atomů.

β (beta) -D-fruktóza (ovocný cukr) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza nebo jinak ovocný cukr je nejsladší z jednoduchých sacharidů

Added to your cart.