Metan (CH₄)

Metan (CH₄)

První člen homologické řady alkanů.

Chemie

Klíčová slova

metan, nasycený uhlovodíkový, alkan, parafín, homologní série, ropa, zemní plyn, důlní plyn, Čtyřstěn, apolární, tepelný rozklad, náhrada, organický, chemie

Související doplňky

Scénky

Kulička a palička

Plnící prostor

Vyprávění

Související doplňky

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mohou být uspořádány do homologické řady.

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs metanu a oxidu uhličitého;...

Hydrát metanu

Je to pevní látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakem krystalizací na kontaktu s oceánskou vodou za nízkých teplot.

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru jako vedlejší produkt vzniká chlorovodík.

Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

"Molekula má dva enantiomery: stereoizomery, které jsou si navzájem zrcadlovým obrazem ale zrcadlový obraz není totožný s původním objektem. "

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezbarvá, toxická kapalina se sladkou vůní. Je vynikajícím rozpouštědlem na oleje a tuky.

Chlormethan (methylchlorid) (CH₃Cl)

Směs chloru a metanu reaguje, pokud ji zahříváme a vzniká chlormethan.

Dichlormethan (CH₂Cl₂)

Vyrábí se reakcí metanu s plynným chlorem a používá se jako rozpouštědlo.

Etanol (ethylalkohol) (C₂H₅OH)

Je nejznámějším alkoholem, důležité je jeho uplatnění v potravinářském průmyslu.

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezbarvá až mírně viskózní kapalina bez zápachu, používá se při výrobě kyseliny mravenčí, kyanovodíku a jiných organických sloučenin.

Methanol (methylalkohol) (CH₃OH)

Je to nejjednodušší nasycený alkohol. Vysoce toxická sloučenina, lehce zaměnitelná s etanolem.

Metylformiát (C₂H₄O₂)

Je to ester kyseliny mravenčí a ethanolu, a je těkavá látka některých druhů ovoce.

Trichlormethan (Chloroform) (CHCl₃)

Chemicky známý jako chloroform také se stal uznaný jako účinný prostředek k vykreslení bezvědomí pacienta.

Added to your cart.