Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní druh buněčného dělení

Biologie

Klíčová slova

Meióza, buněčné dělení, diploidní, chromozóm, reductional, haploidní, diploidní buňka, haploidní spermie, haploidní vajíčko, Rozmnožování, půlení divize, sexuálně reproduktivní buňka, spermie, vajíčko, zygota, DNK, cytologie, biologie

Související doplňky

Scénky

Podstata životního cyklu zvířat

Proces meiózy

Vyprávění

Během životního cyklu zvířat a člověka vznikají z diploidních tělních buněk haploidní pohlavní buňky. Výchozí diploidní buňka obsahuje od každého chromozomu dva kusy; jeden pochází od otce a druhý od matky jedince. Vznikající haploidní buňky obsahují z každého chromozomu jeden kus, proto počet jejich chromozomů je ve srovnání s výchozí buňkou poloviční.
Při oplodnění se smíchá genetický materiál otce a matky: haploidní pohlavní buňky se sjednotí a vznikne diploidní zygota. Ze zygoty se prostřednictvím řady mitotických dělení vyvine potomek. Meióza neboli redukční dělení hraje klíčovou roli v rámci pohlavního rozmnožování.

Meiotické dělení lze rozdělit na dvě hlavní etapy. Obě hlavní etapy mají následující fáze: profáze, metafáze, anafáze a telofáze.
V profázi první hlavní etapy se z chromatinu, který se skládá z DNA a bílkovin, vytvoří chromozomy. Před procesem meiózy probíhá reduplikace DNA, proto jsou chromozomy dvojchromatidové, obsah DNA těchto dvou chromatid se shoduje. Buňka je diploidní, mateřská a otcovská sada chromozomů je znázorněna červenou a modrou barvou. Centrozom se dělí na dvě části a každá z nich putuje na opačný pól buňky.

V metafázi jaderná membrána zaniká a vzniká dělící vřeténko. Chromozomy se seskupí v ekvatoriální rovině a nastane genetické překřížení: mezi homologními chromozomy dochází k náhodné výměně genetického materiálu. To ve velké míře ovlivňuje genetickou rozmanitost vznikajících pohlavních buněk.

V anafázi chromozomy putují k protilehlým pólům buňky, následně se v telofázi buňka rozdělí a vytvoří se jaderná membrána.

Do konce první hlavní etapy se tedy počet chromozomů zredukuje na polovinu, z diploidní výchozí buňky vzniknou dvě haploidní buňky, jejichž chromozomy jsou dvojchromatidové.

Druhá hlavní etapa představuje mitotické dělení.
V profázi se centrozom dělí na dvě části a každá z nich putuje na opačný pól buňky.

V metafázi jaderná membrána zaniká a vzniká dělící vřeténko. Chromozomy se seskupí v ekvatoriální rovině.

V anafázi se chromozomy rozštěpí na chromatidy. Takto vzniknou jednochromatidové chromozomy, které putují k protilehlým pólům.

V telofázi se buňka rozdělí a vytvoří se jaderná membrána.
Takže v rámci dvou hlavních etap meiózy vznikají z jedné diploidní buňky čtyři haploidní buňky.

Související doplňky

Jak velká je bakterie?

Toto učivo představuje strukturu a klasifikaci bakterií a roli, kterou hrají v našem životě.

Struktura prokaryotických a eukaryotických buněk

Existují dva základní typy buněk: prokaryotické a eukaryotické buňky.

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Transportní procesy

Tato animace zobrazuje aktivní a pasivní transportní procesy probíhající přes buněčné...

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k...

Added to your cart.