Medzinárodní vesmírná stanice

Mezinárodní vesmírná stanice je obytný satelit postavený ve spolupráci s 16 zeměmi.

Související doplňky

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Zdánlivý pohyb Slunce je výsledkem rotace Země kolem vlastní osy.

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Komety

Komety jsou působivé astronomické objekty, které obíhají kolem Slunce.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě...

Změna ročních období (základní)

Zemská osa není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě...

Administrativní mapa Německa

Animace představuje administrativní členení Německa.

Nejosamělejší místo na Zemi

Na otevřeném moři se nachází jeden bod, který je od nejbližší pevniny vzdálen 2688 km.

Added to your cart.