Mapa mořského dna

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Zeměpis

Klíčová slova

mořské dno, moře, oceán, tektonická deska, desková tektonika, kontinentální deskou, oceánská kůra, litosféra, asthenosphere, kůra, mapa, příroda, zeměpis

Související doplňky

Fungování ponorky

Při změnách průměrné hmotnosti nádrží se ponorka může ponořovat nebo vyplout na povrch.

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje sopečnou činnost.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Struktura Země (základní)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Zajímavá fakta z geografie - Fyzická geografie

V rámci fyzické geografie se setkáte s mnoha zajímavými skutečnostmi.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Jak to funguje? - Sonar

Sonar funguje na principu radaru, které místo rádiových vln používá ultrazvuk.

Added to your cart.