Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Související doplňky

Kyselina glutaminová

Glutamin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny

β (beta) -D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

To je jedním z stereoizomerů D-glukózy.

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezbarvá, toxická kapalina se sladkou vůní. Je vynikajícím rozpouštědlem na oleje a tuky.

Uzavření kruhu glukózy

Tato animace nám představí proces uzavření kruhu z otevřeného řetězce glukózy.

Polytetrafluorethylen (teflon) (C₂F₄) n

Je jedním z nejznámějších syntetických polymerů.

Diethylether (ether) (C₄H₁₀O)

Je nejrozšířenějším členem třídy sloučenin, obecně nazývaných ethery.

β (beta) -D-fruktóza (ovocný cukr) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza nebo jinak ovocný cukr je nejsladší z jednoduchých sacharidů

Fulleren (C₆₀)

To je alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, která byla...

Added to your cart.