Madarský jezdec

Madarský jezdec

Skalní reliéf, který se nachází v Bulharsku, byl zhotoven asi na přelomu 7. a 8. století.

Výtvarné umění

Klíčová slova

jezdec, reliéf, skalní úleva, Skála, Madara, Světové Dědictví, Bulharsko, Středověk, středověký, Tengri, Mithra, Tervel, Justinián II., Krum, Omurtag, 7.-8. století, dějiny umění, symbol, umělecké dílo, historie, monarcha

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Katedrála svatého Alexandra Něvského (Sofia, 20. století)

Pravoslavný chrám postavený v novobyzantském stylu je jeden ze symbolů bulharského hlavního města.

Byzantský císař (6. století)

Císař byl vládcem Byzantské říše, která byla "dědicem Římské říše".

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše. Dnes funguje jako muzeum.

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, který zobrazuje čtyř prezidentů, je národním památníkem USA.

Skytský zlatý bojovník (3. století př. Kr.)

Nositele brnění, kterého našli v kurhane Issyk v Kazachstánu, nazvali "Zlatým bojovníkem",

Socha Apoxyomenosa

Tato svérázná starověká řecká socha byla nalezena na dně Jaderského moře.

Figurky venuší

Malé sošky vyrobené v době kamenné pravděpodobně symbolizují plodnost a blahobyt.

Added to your cart.