Lebka a páteř

Lebka a páteř

Dvě hlavní části centrální nervové soustavy, mozek a míchu chrání lebka a páteř.

Biologie

Klíčová slova

lebka, páteř, Obrana, obličejových kostí, neurocrania, obratel, zygomatická kosti, čelní kosti, časná kosti, occipitální kosti, nosní kost, čelist, krční obratle, hrudní obratel, bederní obratel, křížové obratle, kost, mícha, mozek, lidský, kostra, biologie

Související doplňky

Scénky

Lebka a páteř

 • obličejová část lebky
 • mozková část lebky
 • krční obratle (7 kusů)
 • hrudní obratle (12 kusů)
 • bederní obratle (5 kusů)
 • křížové obratle (5 kusů)
 • kostrční obratle (3-5 kusů)

Lebka

 • čelní kost - Tvoří přední část lebky. Je to nepárová kost, ale při narození se skládá ze dvou kostí, které se srostou v druhém roce života.
 • kosti očnice
 • nosní kost
 • lícní kost - Párová kost obličejové části lebky, jejíž výběžek spolu s výběžkem spánkové kosti vytváří jařmový oblouk. Jařmový oblouk hraje důležitou roli při formování tvaru a šířky obličeje.
 • horní čelist - Vytváří ústní dutinu, nosní dutinu a oční jamky. Jsou v ní umístěny horní zuby.
 • dolní čelist - Jediná kost lebky, která je připojena kloubem. Nachází se na ní výstupek, na který se připojují svaly, a tak hraje důležitou roli při artikulaci. Jsou v ní umístěny dolní zuby.
 • temenní kost - Dva velké, silné kosti, které vytvářejí strany a vrch lebky.
 • švy
 • spánková kost - Spánkové kosti se nacházejí na stranách mozkové části lebky. Směrem dopředu z nich vycházejí výběžky.
 • týlní kost - Nepárová kost, která se nachází na zadní straně mozkové části lebky. Vytváří část lebeční spodiny a obklopuje velký týlní otvor.
 • velký týlní otvor - Otvor na lebeční spodině, přes který se mícha připojuje k mozku. Na stranách velkého týlního otvoru vystupují dva kloubní výčnělky, ke kterým se prostřednictvím kloubu připojuje první krční obratel.

Páteř

 • krční obratle (7 kusů)
 • hrudní obratle (12 kusů)
 • bederní obratle (5 kusů)
 • křížové obratle (5 kusů)
 • kostrční obratle (3-5 kusů)

Krční obratle

 • nosič / atlas - První krční obratel, k lebce je připojen pomocí dvou kloubů. Umožňuje pohyb hlavy směrem dopředu a dozadu. Tvoří jej pouze obratlový oblouk, nemá obratlové tělo a trnový výběžek.
 • čepovec / axis - Druhý krční obratel. Má svislý výběžek, který zapadá do otvoru nosiče. Nosič se otáčí na tomto výběžku, a zajišťuje tak pohyb hlavy doprava a doleva.

Hrudní obratel

 • tělo obratle - Největší část obratle, která je nejvíce zatížena. Její vnitřek tvoří houbovitá kostní tkáň, zatímco vnější část sestává z kompaktní kostní tkáně.
 • příčný výběžek
 • trnový výběžek - Vzniká srůstem oblouků obratle, táhne se směrem dolů a dozadu. Připojují se k němu důležité svaly a zabraňuje přílišnému ohnutí páteře směrem dozadu.
 • obratlový otvor - Otvor, který obklopují oblouky a tělo a obratle. Míšní kanál, ve kterém se nachází mícha, vytvářejí otvory všech obratlů.
 • oblouk obratle
 • kloubní výběžek - Tyto párové kloubní výběžky směřující nahoru a dolů se k sousedním obratlem připojují prostřednictvím kloubů, díky čemuž obratle k sobě přesně přiléhají.

Bederní obratel

 • tělo obratle - Největší část obratle, která je nejvíce zatížena. Její vnitřek tvoří houbovitá kostní tkáň, zatímco vnější část sestává z kompaktní kostní tkáně.
 • příčný výběžek
 • trnový výběžek - Vzniká srůstem oblouků obratle, táhne se směrem dolů a dozadu. Připojují se k němu důležité svaly a zabraňuje přílišnému ohnutí páteře směrem dozadu.
 • obratlový otvor - Otvor, který obklopují oblouky a tělo a obratle. Míšní kanál, ve kterém se nachází mícha, vytvářejí otvory všech obratlů.
 • oblouk obratle

Umístí kost na správné místo!

Kostra a vnitřní orgány

Související doplňky

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Pohyby hlavy

Animace demonstruje jak obratle a svaly pohybují hlavu člověka.

Lidská kostra

Vnitřní podpůrná struktura našeho těla, ke které se připojuje kosterní svalstvo.

Homo erectus

Člověk vzpřímený" vyráběl nástroje a používal oheň.

Kolenní kloub

Kolenní kloub se skládá z kosti stehenní, holenní   a jablíčka.

Komorový systém mozku a hlavní bazální ganglia

Tato animace nám umožní nahlédnout do vnitřní struktury mozku.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Lidská evoluce

V průběhu lidské evoluce se zvětšoval mozek a rozšířila se lebka.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Lidské zuby

Lidé mají 4 typy zubů: řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky.

Limbický systém

Limbický systém hraje důležitou roli při učení a vytváření emocí.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Problémy s páteří

Skolióza je vychýlení páteře do strany, které je způsobeno posunem obratlů.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Struktura kostí

Tato animace popisuje strukturu a fungování kostí.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Svaly paže

Horní končetina se pohybuje pomocí flexorových a extensorových svalů.

Typy kloubů

Klouby mohou být seskupeny podle směru pohybu, které umožňují.

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Evoluce mozku obratlovců

Během evoluce obratlovců se relativní vývoj jednotlivých částí mozku měnil.

Hrudník

Hrudník tvoří kostra hrudníku čili hrudní koš a svaly hrudníku, kde je umístěno srdce a plíce.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lidské svaly

Svaly kostry představují aktivní část pohybového systému: hýbou kostmi ke kterým jsou připojené.

Počítačová tomografie

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování počítačové tomografie.

Gilotina

Gilotina je nástroj, kterým se vykonávaly popravy "lidštějším způsobem ", pojmenovaný po francouzském lékaři.

Added to your cart.