Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, který se nachází v mléce savců.

Související doplňky

Cyklohexan (C₆H₁₂O)

Je to kapalná látka, která nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v organických rozpouštědlech.

Uzavření kruhu glukózy

Tato animace nám představí proces uzavření kruhu z otevřeného řetězce glukózy.

Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

To je nejjednodušší aromatickou karboxylovou kyselinou..

Pyrrol (C₄H₅N)

Je to heterocyklická organická sloučenina na bázi dusíku.

Formaldehyd (methanol) (CH₂O)

Je to nejjednodušším aldehydům.

Arginin

To je jednou z dvaceti aminokyselin a je základní stavební jednotkou bílkovin.

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

2,2-dimetylpropán (C₅H₁₂)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu plyn, používaný jako standard v NMR spektroskopii.

Added to your cart.