Kysličník sírový (SO₃)

Kysličník sírový (SO₃)

Je jedním z oxidů síry, s vodou tvoří kyselinu sírovou.

Chemie

Klíčová slova

oxid sírový, Molekula, kyselina sírová, produkce kyseliny sírové, molekulární tvar, vulkanických plynů, olea, kyselina disulfurová, anorganické, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Kysličník siričitý (SO₂)

Je hlavní příčinou kyselých dešťů. Je meziproduktem při výrobě kyseliny sírové.

Kyselina siřičitá (H₂SO₃)

Je bezbarvá, středně silná anorganická kyselina. Je přítomna pouze v roztocích.

Kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezbarvá, silná minerální kapalina, má silný oxidační účinek. Je to chemikálie s největší produkcí na světě.

Síra (S₈)

Je to žlutá krystalická pevná látka bez zápachu. V přírodě se vyskytuje i ve formě sloučenin, jako např. pyrit nazýván "zlatem bláznů".

Sirovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý. Vyskytuje se i v pramenitých a minerálních vodách.

Sulfátový iont (SO₄²⁻)

Vzniká, když molekula kyseliny sírové uvoňuje proton.

Molekula úkol III. (Složené ionty)

Úkol na procvičování a prohlubování pojmů o složených iontech.

Added to your cart.