Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezbarvá kapalina bez zápachu, vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě.

Chemie

Klíčová slova

kyselina uhličitá, sodovka, slabá kyselina, Kyselina diprotické, oxid uhličitý, voda, uhličitany, hydrogenuhličitany, oxidem uhličitým, minerální voda, labilní, kyselý, bublina, anorganické, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využití v průmyslu.

Uhličitanový iont (CO₃²⁻)

Vznikat může: reakcí kovu s kyselinou uhličitou

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Oxid uhelnatý (CO) (střední stupeň)

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Oxid uhelnatý (CO) první stupeň

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Oxid uhličitý (CO₂) (první stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Oxid uhličitý (CO₂) (střední stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Krasová oblast (střední)

V krasových oblastech se vytvářejí krasové formy mezi které patří doliny, krápníky.

Kyselina dusičná (HNO₃)

Je jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina se štiplavým zápachem, má silný oxidační účinek.

Kyselina dusitá (HNO₂)

Jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina, má štiplavý zápach, existuje pouze ve vodném roztoku.

Added to your cart.