Kyselina sírová (H₂SO₄)

Kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezbarvá, silná minerální kapalina, má silný oxidační účinek. Je to chemikálie s největší produkcí na světě.

Chemie

Klíčová slova

kyselina sírová, kyselina, silná kyselina, oxoakid, kyselost, hygroskopický, Kyselina diprotické, oxidace, dehydratace, pasivace, sírany, baterie, anorganické, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Kyselina siřičitá (H₂SO₃)

Je bezbarvá, středně silná anorganická kyselina. Je přítomna pouze v roztocích.

Kysličník siričitý (SO₂)

Je hlavní příčinou kyselých dešťů. Je meziproduktem při výrobě kyseliny sírové.

Kysličník sírový (SO₃)

Je jedním z oxidů síry, s vodou tvoří kyselinu sírovou.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Síra (S₈)

Je to žlutá krystalická pevná látka bez zápachu. V přírodě se vyskytuje i ve formě sloučenin, jako např. pyrit nazýván "zlatem bláznů".

Sirovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý. Vyskytuje se i v pramenitých a minerálních vodách.

Sulfátový iont (SO₄²⁻)

Vzniká, když molekula kyseliny sírové uvoňuje proton.

Kyselina dusitá (HNO₂)

Jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina, má štiplavý zápach, existuje pouze ve vodném roztoku.

Added to your cart.