Kyselina mravenčí (kyselina vztažená k methanu) (HCOOH)

Je to nejjednodušší karboxylová kyselina.

Související doplňky

Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Glutamin

Glutamin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny

Serin

Serin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Dehydratace cukru pomocí kyseliny sírové

V následujícím experimentu necháme zreagovat řepný cukr, tedy sacharózu s kyselinou sírovou.

Diethylether (ether) (C₄H₁₀O)

Je nejrozšířenějším členem třídy sloučenin, obecně nazývaných ethery.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

V živých organismech je ribóza spolu s deoxyribózy součástí nukleotidů, proto tvoří...

Added to your cart.