Krychle

Tato animace prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) krychle jedné z Platónských těles.

Související doplňky

Osová souměrnost kruhu

V rovině se nachází osa t a kruh se středem S a poloměrem r. Zkonstruujme zrcadlový obraz tohoto...

Jak změřit výšku věže

Vypočítáme výšku staré vodárenské věže pomocí měřícího pásu a množství slunečního svitu.

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je...

Konstrukce kolmice na přímku z bodu P, který se nachází na přímce

Daná je přímka e a bod P, který se nachází na přímce. Sestrojme přímku g, která bude procházet...

Jak zkopírovat úhel

Daný konvexní úhel alfa zkopírujeme na polopřímku f s počátečním bodem F.

Osová souměrnost úsečky

V rovině je dána osa t a úsečka AB. Sestrojme zrcadlový obraz úsečky AB přes osu t!

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a...

Pythagorova věta na váze

V tomto experimentu dokážeme Pythagorovu známou větu i pomocí váhy.

Added to your cart.